Een overzicht van onderzoeken in de IJmond

(20 juli 2021)

Een van de acties uit het programma Tata Steel 2020-2050 is inzicht geven in de onderzoeken naar de leefomgeving en de gezondheid in de IJmond. En ook welke functie die onderzoeken hebben, wat de planning is en hoe de onderzoeken zich tot elkaar verhouden.

Strand van Wijk aan Zee ter hoogte van vestiging Tata Steel

In dit overzicht (pdf, 984kB) staan alle beschikbare onderzoeken met een korte omschrijving van de inhoud. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten onderzoek:

  • onderzoek naar de uitstoot van Tata Steel (en andere bronnen)
  • onderzoek naar stoffen die in de lucht zitten
  • onderzoek naar de gezondheid van inwoners

Programma Tata Steel 2020-2050

Dit overzicht is een onderdeel van het programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Daarvoor is een brede aanpak nodig. Dit gebeurt door: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie.