Eerste versie Provinciaal plan asielopvang

(02 juli 2021)

Gemeenten zijn samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. In een eerste versie van het Provinciaal plan asielopvang wordt een verdeling van de opvang tussen de regio’s in Noord-Holland gegeven.

Om de opvang van asielzoekers flexibeler te maken én om de inburgering van kansrijke asielzoekers en vergunninghouders te verbeteren is vorig jaar de landelijke Agenda Flexibilisering Asielketen tot stand gekomen. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) is de commissaris van de Koning in zijn functie als Rijksheer gevraagd om deze flexibilisering ook in Noord-Holland tot stand te brengen. 

Als voorzitter van de Provinciale Regietafel (PRT) geeft hij invulling aan dit verzoek. Aan deze tafel nemen onder meer burgemeesters vanuit de Noord-Hollandse veiligheidsregio’s, het COA en het ministerie van J&V deel. De Regietafel is bedoeld om ondersteuning te bieden aan gemeenten en het COA bij het vinden van huisvesting voor asielzoekers en vergunninghouders. Daarbij wordt de provinciale opgave asielopvang evenwichtig verdeeld tussen de regio’s in Noord-Holland. De PRT stelt daarvoor een Provinciaal Plan Asielopvang op. Een eerste versie van dit plan is nu aangereikt aan minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol en wordt verder binnen Noord-Holland verspreid.

Download hier de aanbiedingsbrief aan de minister (pdf, 134 kB) en het Provinciaal plan asielopvang (pdf, 239 kB).