Energie en betrokkenheid tijdens eerste gebiedsatelier polder Westzaan

(22 juli 2021)

Betrokkenheid, energie en de noodzaak om er samen de schouders onder te zetten. Dat was de sfeer tijdens het eerste gebiedsatelier in de historische Zuidervermaning in Westzaan.

Boeren, natuurbeheerders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden waren hier bijeen. Allen zeer betrokken bij het gebied en deskundig. De bijeenkomst was onderdeel van het proces om samen met  gebiedspartijen te komen tot een gedragen Gebiedsvisie Polder Westzaan 2040.

Gedeputeerde Esther Rommel verzorgde per videoverbinding de aftrap van de bijeenkomst, Zij wees op de grote opgaven die er voor de polder liggen op het gebied van natuur, waterbeheer, landbouw en recreatie. “Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we dit goed oplossen. U kunt daar een steentje aan bijdragen en ik wens u daarbij veel creativiteit toe”, sprak zij de aanwezigen toe. 

Samen aan de slag

Na een korte kennismaking en diverse presentaties gingen de deelnemers van dit atelier in groepjes met elkaar in gesprek over de kwaliteiten, knelpunten en kansen van polder Westzaan. De openheid en de diversiteit van het landschap werden vaak als kwaliteit genoemd. Veel deelnemers noemden samenwerking tussen boeren, natuurbeheerders en andere betrokkenen als kans om knelpunten die er liggen op te lossen. De zorgen over het beheer van de natuurgebieden en de toekomst van de landbouw werden breed gedeeld. De noodzaak om via een gezamenlijke aanpak met oog voor elkaars belangen te komen tot een gedegen gebiedsvisie werd omarmd. Daarbij werd benadrukt dat ieders inbreng serieus genomen wordt. Uiteindelijk moeten keuzen worden gemaakt, waar misschien niet iedereen het mee eens zal zijn. We streven uiteindelijk naar een gedragen en integrale aanpak, waarbij alle belangen zorgvuldig afgewogen worden.
Klik hier voor het uitgebreide impressieverslag van het eerste gebiedsatelier (pdf, 164 KB).

Vervolg

Provincie en gemeente zijn blij met de grote betrokkenheid van de deelnemers. Zij zien graag dat dit in de rest van het gebiedsproces zich verder zal doorzetten. Dat kreeg vanuit de zaal ondersteuning: de aanwezigen gaan graag de uitdaging aan om samen met de betrokken organisaties tot een gebiedsvisie te komen. 

Na de zomer volgt een tweede gebiedsatelier, waarin het ontwerpen centraal staat. Daarvoor organiseren provincie en gemeente op 30 augustus eerst nog een inloopavond waar inwoners, omwonenden, ondernemers en bezoekers van polder Westzaan hun bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsvisie voor Polder Westzaan. Uiteindelijk moet dit proces leiden tot een gedragen Gebiedsvisie 2040 voor polder Westzaan, met een bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Meer informatie over inloopavond

Op maandag 30 augustus 2021 is er een inloopavond voor iedereen die een bijdrage aan deze gebiedsvisie wil leveren. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44 in Koog aan de Zaan.

Vanwege onzekerheid over welke coronamaatregelen er op 30 augustus gelden willen wij u vragen u vooraf op te geven. Daarnaast is er een maximum aantal mensen dat toegang kan krijgen tot de inloopavond. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar gebiedsvisiewestzaan@zaanstad.nl met vermelding van ‘Inloopavond Polder Westzaan’

Sfeerimpressie gebiedsatelier polder Westzaan