Geen referendum over Regionale Energiestrategieën

(06 juli 2021)

Provinciale Staten van Noord-Holland namen 5 juli de Regionale Energiestrategieën aan. Aansluitend besloten zij na een uitgebreid debat dat over dat besluit geen referendum kan plaatsvinden.

Een grote meerderheid van Provinciale Staten (PS) stemde op 5 juli in met de Regionale Energiestrategieën (RES 1.0) voor de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze strategieën beschrijven waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden en zijn door de provincie, gemeenten, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties opgesteld als onderdeel van het Klimaatakkoord. 

Geen referendum

‘Noord-Holland Referendum’ diende 21 juni een verzoek in voor het houden van een referendum over de RES 1.0 met voldoende handtekeningen. PS debatteerden er op 5 juli over of het besluit over de Regionale Energiestrategieën een besluit is waarover een raadgevend referendum kan worden gehouden of niet. Na een lang debat besloten PS met 30 stemmen voor en 24 tegen dat over dit besluit geen referendum kan worden gehouden. 

Over besluiten van PS kan een correctief raadgevend referendum worden gehouden, tenzij sprake is van een uitzondering uit de Referendumverordening van de provincie. Volgens een meerderheid van PS is op het besluit over de RES 1.0 een dergelijke uitzondering van toepassing. GL, VVD, PvdA en D66 betoogden dat met het Rijk is afgesproken dat de RES 1.0 op 1 juli klaar moet zijn en dat deze samen met andere partijen is opgesteld. Volgens deze coalitiepartijen kan over het besluit geen referendum worden gehouden omdat de RES 1.0 niet kan worden uitgesteld vanwege spoedeisende of dringende provinciale belangen. De oppositiepartijen benadrukten dat een referendum de RES niet in de weg staat. 

Informatie over de vereisten voor een referendum en de stappen die daarvoor doorlopen moeten worden is te vinden via de pagina ‘Inspraak en meedenken’ van de website van de provincie. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl/dashboard. Daar staan ook overzichten van de stemmingen bij het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt.