Gevolgen uitstel Omgevingswet voor Regionale Energiestrategieën in Noord-Holland

(07 juli 2021)

Het Kabinet besloot afgelopen mei de invoering van de Omgevingswet uit te stellen.

Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid (RES’en). 

Windmolen

In de ontwerp Omgevingsverordening NH2022 is opgenomen dat de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land; de provincie laat daarin regels zoals de 600 meter afstand van windturbines tot woningen en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. De provincie stelt de verordening NH2022 op, om te voldoen aan de Omgevingswet. Nu die wordt uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van de verordening NH 2022 ook uitgesteld. Om te zorgen dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid is voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over mogelijkheden voor wind op land, wordt de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 aangepast om de RES’en leidend te laten zijn voor het onderdeel wind op land. 

Gevolgen Omgevingsverordening NH2020 en NH2022

De regels voor wind op land worden in de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 gewijzigd, in lijn met de verandering zoals die in de Omgevingsverordening NH2022 is opgenomen. Alleen die wijziging wordt ter inzage gelegd. Alle ontvangen zienswijzen op de OV NH2022, die betrekking hebben op wind op land, worden gezien als een zienswijze op de gedeeltelijke herziening van de OV NH2020. Indieners hoeven dus niet opnieuw te reageren. 

Najaar 2021 ter inzage 

De planning is om in het najaar van 2021 de wijzigingen in de Omgevingsverordening NH2020 ter inzage te leggen. De ingediende zienswijzen op zowel de verordeningen 2020 als de 2022 worden vervolgens gelijktijdig door Gedeputeerde Staten beantwoord. Eventuele wijzigingen in de verordeningen als gevolg van de zienswijzen worden aan Provinciale Staten voor vaststelling aangeboden. Door het gelijktijdig te behandelen kunnen beide verordeningen goed vergeleken worden en is het proces beter te volgen.

Meer informatie over de concrete planning staat op de pagina Omgevingswet, -visie en -verordening en de pagina Regionale Energiestrategieën (RES).