Nieuwe editie Dashboard Energietransitie beschikbaar

(02 juli 2021)

In de nieuwe editie van het Dashboard Energietransitie is te zien hoe de klimaatafspraken en energietransitie in onze provincie zich ontwikkelen.

Het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland is in 2020 gelanceerd en bestrijkt alle thema’s die zijn opgenomen in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023 (pdf, 5,3 MB). Het dashboard is een afgeleide van de landelijke Klimaatmonitor waaraan kaartmateriaal van de provincie is toegevoegd. Daarnaast zijn er links ingebouwd naar de RES-viewer, het Warmte-data-register en ander relevante informatiebronnen voor de energietransitie in Noord-Holland.

Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Het doel is de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord.