Nieuwe verbindingsweg bij de Amstelslag geopend

(26 juli 2021)

De nieuwe weg die de Amsteldijk Noord met de kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522) verbindt is vanaf 26 juli 2021 open voor verkeer.

De verbindingsweg die voor het kantoorgebouw Oranjestaete bij Ouderkerk aan de Amstel loopt, vervangt de toe- en afrit van/naar de N522 op de kruising Amsteldijk Noord/N522. Het verkeer op de provinciale weg kan hierdoor veiliger en beter doorstromen.

De aanleg van de nieuwe verbindingsweg is begin dit jaar gestart. De nieuwe weg loopt voor het kantoorgebouw Oranjestaete langs, parallel aan de Oranjebaan. Hier lagen tot voor kort de parkeerplaatsen van de werknemers en bezoekers van Oranjestaete. Voor de aanleg van de nieuwe weg zijn deze de parkeerplaatsen verlegd naar de andere kant (westzijde) van het kantorencomplex. 

De verbindingsweg is ongeveer 500 meter lang en bestaat uit een rijbaan voorzien van  fietspaden (suggestiestroken) die uitkomen bij de kruising van de Amstelslag met de Oranjebaan. Bij de kruising is een extra opstelstrook voor rechts en links afslaand verkeer gemaakt. Dit zorgt er voor dat de kruising veiliger wordt en het verkeer op de kruising minder vaak voor het verkeerslicht hoeft te wachten. 

verbindingsweg brug Ouderkerk geopend

 

Tijdelijk fietspad

Met het openstellen van de nieuwe verbindingsweg is er tijdelijk een fietspad gemaakt voor de fietsers tussen de Brug Ouderkerk en de Amstelslag. Fietsers kunnen vanaf de brug, via dit tijdelijke fietspad evenwijdig aan de N522/Oranjebaan en aansluiting op het fietspad van de nieuwe verbindingsweg naar Amstelveen (en vice versa) rijden. Daarmee komt de huidige fietsomleiding via Amstelzijde en Amstelparking te vervallen.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden aan de verbindingsweg en de kruising Oranjebaan en Amstelslag maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.