Noord-Holland zet in op energiebesparing bij bedrijven

(09 juli 2021)

De provincie, de gemeenten en de 4 omgevingsdiensten in Noord-Holland maken samen afspraken om bedrijven te stimuleren energie te besparen.

In het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 spreken zij daarom af om van wettelijke energiebesparing een prioriteit te maken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiermee ingestemd.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Ik ben er trots op dat wij samen met de gemeenten, de toezichthouders én het bedrijfsleven zelf tot dit concept Energiebesparingsakkoord zijn gekomen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de mogelijkheden die hier liggen zo goed mogelijk benutten. Op die manier kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de industrie en het bedrijfsleven.”

Terugverdienen besparing

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet slechts 9% van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht. 

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert naar inschatting een extra besparing op van ruim 2 Petajoule. Dat is 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland in 2020. Ter vergelijking gaat het om het energieverbruik van meer dan 60.000 woningen, de jaarlijkse opbrengst van 800 hectare zonnepanelen op land of 21 gemiddelde windmolens op zee. 

Toezicht en ondersteuning

De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op grotere bedrijven met een wettelijke besparingsplicht, gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. Op de grootste bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.

Om in het bedrijfsleven meer energie te besparen, zetten we in op een combinatie van toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo bieden we energiescans aan en gaan onafhankelijke experts het bedrijfsleven ondersteunen bij aanbestedingen en subsidieaanvragen. Voor eind 2023 moeten alle bedrijven met energiebesparingsplicht weten hoe ze het meest effectief energie kunnen besparen.

In het najaar wordt het definitieve Energiebesparingsakkoord vastgesteld door de gemeenten en provincie.