Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat volledig over dwangsommen

(07 juli 2021)

De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) gaat voor de provincie dwangsommen invorderen en innen.

De provincie en de omgevingsdienst hebben hierover afspraken gemaakt waardoor de OD NZKG deze taak effectief namens de provincie kan uitvoeren. 

In augustus 2020 adviseerde onderzoeksbureau EIFFEL het proces volledig bij de OD NZKG onder te brengen, waarbij de provincie structureel monitort. Voorheen droeg de OD NZKG de procedure voor de inning over aan de provincie. Volgens EIFFEL een kwetsbaar deel in het proces waarin fouten kunnen ontstaan. Dat bleek ook toen de provincie 4 verbeurde dwangsommen niet kon innen. Dit was voor de provincie reden de verbeuring en inning tijdelijk zelf uit te voeren en een externe deskundige advies te vragen. 

Deze aanpak geeft ook invulling aan een van de aanbevelingen van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Stof tot nadenken’. Namelijk: “Probeer het overnemen en overdoen van besluitvorming van de OD NZKG te voorkomen.”