Perspectief Mobiliteit: slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

(08 juli 2021)

De provincie investeert in én met de Noord-Hollandse gemeenten in een bereikbaar Noord-Holland per schip, (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer.

Op basis van het Perspectief Mobiliteit wil de provincie met gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over beleidskeuzes en kansrijke maatregelen voor een leefbaar en bereikbaar Noord-Holland. 

Bus

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Perspectief Mobiliteit op 6 juli 2021 ter vaststelling aan Provinciale Staten (PS) gestuurd. PS bespreken het Perspectief Mobiliteit naar verwachting in de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid op 6 september. Vaststelling vindt plaats in een plenaire Statenvergadering. Daarna wordt het definitieve Perspectief Mobiliteit van de provincie Noord-Holland op de website van de provincie gepubliceerd.