Provincie en regio streven naar 40.000 extra woningen in Noord-Holland Noord

(08 juli 2021)

De provincie, 18 gemeenten en marktpartijen hebben de ambitie om in regio Alkmaar, de Kop en Westfriesland tot 2030 circa 40.000 extra woningen te bouwen op binnenstedelijke locaties en zoveel mogelijk in de buurt van trein- en busstations.

Door meer huizen te bouwen dan volgens berekeningen voor de regio zelf nodig is, willen de gemeenten en provincie een bijdrage leveren aan het sneller oplossen van het woningtekort in en rond Amsterdam. 

Dit staat in de Woondeal Noord-Holland Noord die naast de regiogemeenten en de Woningmakers nu ook is getekend door de provincie Noord-Holland. De officiële ondertekening vond donderdagochtend 8 juli plaats in Alkmaar in het gebied Overstad, waar 2.500 woningen gerealiseerd gaan worden. 

Nieuwe wijken moeten ook goed bereikbaar zijn 

Wie extra huizen wil bouwen voor mensen die werken of studeren in Amsterdam of omgeving, moet als regio goed bereikbaar zijn. Daarom is voor Noord-Holland Noord naast de bouwambities ook een bereikbaarheidsvisie uitgewerkt, zowel voor het spoor als de weg. 

Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): “Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat er nu een goede woondeal voor Noord-Holland Noord ligt waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen, ook richting het Rijk. We hopen zo sneller voldoende woningen te kunnen bouwen voor iedereen.”
De provincie en gemeenten hebben minister Ollongren gevraagd in deze woondeal te investeren (regeling Woningbouwimpuls), onder andere voor het verplaatsen van milieubelastende bedrijven en het verbeteren van de stations en het spoor op de lijn Amsterdam – Castricum – Alkmaar – Heerhugowaard - Hoorn. De minister beloofde onlangs aan de Tweede Kamer om in september met de regio hierover in gesprek te gaan. 

Wethouder Paul Verbruggen (Regio Alkmaar): “Het woningtekort in de regio is zo groot dat niemand het probleem alleen op kan lossen. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto van Regio Alkmaar, zowel in de steden als in de kleinere gemeenten. Dat kan alleen versneld worden in samenwerking tussen gemeenten, provincie, het Rijk en de ontwikkelaars.”

Wethouder Marjon van der Ven (Hoorn): “Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat we alles op alles zetten om het woningtekort terug te dringen. De ambities zijn groot. Er moeten duizenden woningen bijgebouwd worden, willen we iedereen een passende woning kunnen bieden. Door meer samen te werken kunnen we knelpunten sneller en beter aanpakken en zo sneller en meer woningen bouwen.”

Jaarlijks minstens 2000 nieuwe woningen in regio Alkmaar

Naast de woondeal tekenden de provincie en de gemeenten van Regio Alkmaar ook het Woonakkoord Regio Alkmaar. Daarin is afgesproken dat in de regio tot 2030 per jaar minstens 2000 nieuwe woningen worden gebouwd. 

Regio Alkmaar gaat de nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk bouwen op locaties binnen de steden en kernen en in de buurt van treinstations. Bijvoorbeeld ‘Alkmaars Kanaal’ (langs het Noordhollands Kanaal in Alkmaar) en in het stationsgebied van Heerhugowaard. 

Gedeputeerde Cees Loggen: “De regio Alkmaar is heel diverse en een fijne plek om te wonen en werken. Hier zijn veel betaalbare, duurzame en goed bereikbare woningen nodig, met behoud van de prachtige omgeving. Daar zetten wij ons als provincie en gemeenten samen voor in.”

Wethouder Paul Slettenhaar (Castricum): “In De BUCH willen we de komende jaren duizenden woningen bouwen. Een goed voorbeeld daarvan is Zandzoom in Limmen en Heiloo. Daar komen ongeveer tweeduizend huizen. Uiteraard houden we rekening met het landschap, dat moet in stand blijven.”

Duurzame woningen

In de woondeal Noord-Holland Noord is naast betaalbaarheid ook aandacht voor duurzaamheid door stikstofarm, circulair en natuurinclusief te bouwen, rekening houdend met het veranderende klimaat en een gezonde leefomgeving. 

De Woondeal Noord-Holland Noord is getekend door de provincie Noord-Holland, de Woningmakers (regionale marktpartijen) en de 18 gemeenten in Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest), regio Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec) en regio Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel).