Provincie publiceert cijfers arbeidsmarkt 2020-2021

(09 juli 2021)

De Monitor Arbeidsmarkt 2020-2021 voor Noord-Holland is nu beschikbaar.

In 2020 was er een afname in de banengroei. Daarnaast is ook de werkloosheid en het aantal lopende WW-uitkeringen sinds de coronacrisis gestegen. Zo is de Noord-Hollandse werkloosheid (4,1%) hoger dan het Nederlands gemiddelde (3,8%). Horeca en catering zijn de zwaarst getroffen sectoren. 

In de Monitor Arbeidsmarkt 2020-2021 geeft de provincie Noord-Holland op basis van de meest actueel beschikbare cijfers een overzicht van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In de rapportage zijn de gevolgen van de coronacrisis voor een deel meegenomen. 

Belangrijkste uitkomsten monitor

In 2020 telde Noord-Holland 1.667.300 banen. Er kwamen 35.000 banen (2,2%) ten opzichte van 2019 bij. Dit betekent dat er in 2020 sprake is van een daling van de banengroei. In Noord-Holland is de werkloosheid gestegen naar 4,1%. Horeca en catering zijn de zwaarst getroffen sectoren. 
Uit de monitor blijkt dat Groot-Amsterdam en Zaanstreek-Waterland het meest geraakt zijn door COVID-19 met respectievelijk terugval in horeca en toerisme en door de samenstelling van de beroepsbevolking. 

In 2020 is de beroepsbevolking circa 1,57 miljoen personen, waarvan 95,9% werk heeft. Hiervan is een deel niet actief: 645.000 inwoners, een stijging ten opzichte van 2019. Een deel van de niet-actieven is onbenut arbeidspotentieel, waaronder parttimers. 
De bevolking in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen naar ruim 3,2 miljoen inwoners in 2040. Natuurlijke aanwas, migratie en levensverwachting zijn de voornaamste factoren die de groei bepalen. In 2020 kwamen er ruim 50.000 migranten bij, een stuk minder in vergelijking met vorig jaar door de coronacrisis. 

Het onderwijs krijgt of heeft te maken met licht afnemende leerlingenaantallen in de periode 2020-2030. Dit speelt in de meeste regio’s maar vooral in het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord. Het herstel zet voor het basisonderwijs in na 2025, terwijl dit herstel voor het voorgezet onderwijs pas na 2030 wordt verwacht. 

Focus op techniek en digitalisering

Ilse Zaal, gedeputeerde economie en arbeidsmarkt & onderwijs: “De uitkomsten van de monitor met personeelstekorten in techniek, bouw en ICT ondersteunen ons arbeidsmarktbeleid. Daarin ligt de focus op techniek en digitalisering. Met de inzet op regionale techniek en technologiecampussen dragen wij bij aan het vergroten en verbeteren van kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek.”

De Monitor Arbeidsmarkt 2020-2021 constateert dat met name jongeren met geen of met een laag opleidingsniveau bovenmatig geraakt worden. Ook hier benut de provincie het Herstel- en Duurzaamheidsfonds om te experimenteren met hybride leer-werkvormen voor kwetsbare arbeidsmarktgroepen. 

Meer informatie

De complete rapportage (incl. overzichten per regio) is hier te downloaden (pdf, 3 MB). Meer informatie is ook te vinden in de Coronamonitor