Rijkswaterstaat start verwijderen baggerspecie uit Averijhavendepot IJmuiden

(30 juli 2021)

Rijkswaterstaat start volgende week met (voorbereidende) werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het Averijhavendepot te verwijderen.

Nadat de werkzaamheden naar verwachting in mei 2022 zijn afgerond, wordt het terrein van het depot onderdeel van de nieuwe Energiehaven. Het consortium bestaande uit de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden ontwikkelt het terrein van de Averijhaven en een naastliggend terrein van Tata Steel, tot Energiehaven. De Energiehaven levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van de regio. Het openbaar haventerrein is gericht op off shore windactiviteiten en wordt een uitvalsbasis voor de realisatie van toekomstige windparken op de Noordzee De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de partijen in het consortium, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tata Steel.

Averijhaven vanuit de lucht
De Averijhaven vanuit de lucht (foto: Van Oord)

Vervuilde bagger

De circa 850.000 kuub baggerspecie wordt met een schip weggebracht naar Rijksdepot De Slufter in Rotterdam en daar definitief opgeslagen. De baggerspecie wordt uit het depot Averijhaven gehaald, omdat het baggerdepot indertijd gebouwd is om vervuilde baggerspecie uit het Noordzeekanaal tijdelijk op te slaan. Sinds 2012 is er geen nieuwe baggerspecie meer bijgekomen.  

Uitvoering Werkzaamheden 

De start van de werkzaamheden bestaat uit het aanvoeren van materieel en het inrichten van het bouwterrein. In augustus wordt een zogenaamde snijkopzuiger in het depot gehesen. De snijkopzuiger is een werktuig dat met behulp van een roterende snijkop de bagger van de bodem losmaakt en opzuigt. Vervolgens wordt de baggerspecie via een persleiding overgebracht op een transportschip voor vervoer richting het Rijksdepot De Slufter in Rotterdam.
 
Tijdens de werkzaamheden neemt aannemer Van Oord verschillende maatregelen om het werk veilig uit te voeren. De overlast voor de omgeving is beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en het uitkijkpunt bij het depot toegankelijk voor bezoekers. Ook de watertaxi en passerende schepen in het Noorderbuitenkanaal ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2022 gereed.