Wat betekent de natuur in Zuid-Kennemerland voor u?

(22 juli 2021)

Recreëert u graag in Zuid-Kennemerland? Vul dan nu de enquête in.

Wat is de waarde voor u van de duinen, de landgoederen en mooie buitenplaatsen van Zuid-Kennemerland? En hoe gebruikt u die natuur? Om de hond uit te laten, te fietsen, te trimmen, of gewoon tot rust te komen?

Het Natuurnetwerk Nederland verbindt en versterkt de gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Door de natuurgebieden te verbinden hebben dieren en planten meer kansen. Maar die natuur is ook heel belangrijk voor de mens: voor recreatie, kunstbescherming en wateroverlast. De provincie wil tot 2027 nog zo’n 5000 hectare natuur inrichten. 250 hectare daarvan komt in Zuid-Kennemerland. 

Natuurnetwerk afronden

De afronding van het Natuurnetwerk biedt een aantal uitdagingen. Want er gebeurt veel in de regio. Waar zou die nieuwe natuur exact plaats kunnen krijgen? Meer natuur betekent vaak minder ruimte voor iets anders. De grenzen van het Natuurnetwerk zijn in 1990 al op kaart gezet. Maar er is ook wel wat veranderd sinds die tijd. In hoeverre kunnen natuur en andere functies slim samen opgaan? Dat leidt tot vragen als: kan een manage in natuurgebieden voorkomen? In hoeverre zijn bollenvelden natuur? Of natuurlijke en kenmerkende cultuur? Dit soort vragen en dilemma’s komen in de enquête naar voren. 

Hulp gevraagd

De provincie staat voor een aantal beslissingen. Die neemt ze met gemeenten, instanties als de waterleidingbedrijven en waterschappen, met grondeigenaren en vertegenwoordigende instanties van ondernemers. Maar in de eerste plaats doet ze het uiteindelijk voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Zuid-Kennemerland. De enquête is juist daarvoor opgesteld. De opstellers geven daarbij wel een waarschuwing: natuur realiseren kost tijd en niet alles kan. 
We vragen daarom 10 minuten van uw tijd om de Natuurnetwerk-enquête Zuid-Kennemerland 2021 in te vullen. De enquête is nu open. Vul hem hier in.

Meer informatie over het Natuurnetwerk in Zuid-Kennemerland is te vinden op deze pagina.