3 bureaus aan de slag als duurzaamheidscoaches

(23 juni 2021)

De bureaus De Groene Grachten, Dorpswerk Noord-Holland en Royal HaskoningDHV gaan in opdracht van de provincie kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren helpen hun panden te verduurzamen.

Het gaat daarbij om culturele instellingen, dorps- en buurthuizen, sportbedrijven en gemeenten tot 25.000 inwoners.

De bureaus helpen bij een eerste energiescan, het benoemen van maatregelen tot het zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering. De provincie Noord-Holland zet hiervoor € 2 miljoen in die zij heeft ontvangen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor deze kleine eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen vaak een uitdaging.

zonnepanelen​​​​​​​

Verduurzaming

Noord-Holland wil de verduurzaming op gang houden en heeft daarvoor al een herstelfonds van € 100 miljoen in het leven geroepen. Met het geld van het Rijk schakelt de provincie nu de duurzaamheidscoaches en projectadviseurs in die vastgoedeigenaren helpen met advies en ondersteuning op maat. De adviseurs zullen namens de provincie contact opnemen met de betreffende kleine vastgoedeigenaren. Royal HaskoningDHV richt zich op de kleinere gemeenten en sportbedrijven, Dorpswerk Noord-Holland samen met Energieke Regio op dorpshuizen en wijk- en buurtcentra en De Groene Grachten gaan de kleinere culturele instellingen met een ANBI-status ondersteunen. 

Het Rijk heeft voor heel Nederland in totaal € 24 miljoen beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag kunnen ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren geholpen worden met advies en begeleiding. Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze het programma opzetten. 

Aanmelden

Behoort u tot één van de doelgroepen en wilt u een gesprek met een van de duurzaamheidcoaches, dan kunt u zich ook via dit formulier aanmelden.