3 historische waterlinies, 1 mooie fietsroute

(22 juni 2021)

Een nieuwe Langsafstand Fietsroute verbindt 3 linies aan elkaar: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie.

Bij elkaar goed voor een 410 km lange route tussen Edam en Bergen op Zoom. De route is nu volledig in 2 richtingen bewegwijzerd en wordt ondersteund door de website, app en fietsgids. De LF Waterlinieroute is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. 

Over de LF Waterlinieroute

De LF Waterlinieroute neemt de fietser mee door aantrekkelijke natuurgebieden, op zoek naar Nederlands erfgoed op wereldniveau. De historische Hollandse waterlinies zijn aangelegd om de vijand te weren door enorme stukken land onder water te zetten. Het zijn unieke ketens van militaire bouwwerken die het landschap op een bijzondere manier hebben verrijkt. Veel elementen van de linies zijn nog terug te zien in het landschap, zoals inundatiekanalen, batterijen en liniedijken.  De 410 km lange route gaat van Edam naar Bergen op Zoom: langs de Stelling van Amsterdam, via de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie.  

Video Waterlinieroute op YouTube
Bekijk een impressie van de route op YouTube.

Fietsvakanties in eigen land bijzonder in trek

De populariteit van fietsvakanties is groot en de invloed van corona duidelijk merkbaar. In 2020 gingen 2,5 miljoen Nederlanders op fietsvakantie in eigen land. Ook tekent zich een verjonging van de doelgroep af. Zo blijkt uit Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 van het Landelijk Fietsplatform. In 2020 maakten 885.000 Nederlanders 1 of meer fietstrektochten in eigen land. Een derde (32%) daarvan had niet eerder een fietstrektocht in Nederland ondernomen en 11% deed dat eerder alleen in het buitenland. Maar liefst 60% van de trektochtfietsers wil in 2021 weer een trektocht in eigen land doen. De nieuwe route is daarmee zeer welkom!

De lancering van de LF route is opgenomen in het programma van het themajaar Ode aan het Landschap, met Ode aan de Hollandse Waterlinies als belangrijk onderdeel. 

Organisatie en financiering

De LF Waterlinieroute wordt ontwikkeld door stichting Landelijk Fietsplatform in samenwerking met de erfgoedorganisaties van de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Realisatie van deze route is mogelijk dankzij financiële bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Alliantie Zuiderwaterlinie en het pact van Loevestein.

Uitgelicht