Actief op zoek naar de inwoner

(11 juni 2021)

De provincie Noord-Holland onderzoekt hoe zij de samenwerking tussen haar politici, medewerkers en inwoners kan verbeteren. Volgens de Alkmaarse Caroline de Bruijn (57) valt er winst te behalen in de zichtbaarheid van de organisatie.

Caroline de BruijnMet 4 krantenabonnementen kun je Caroline de Bruijn gerust een fanatiek krantenlezer noemen. Vooral het regionale nieuws kan haar als voormalig gemeenteraadslid nog altijd boeien. De oproep van commissaris van de Koning Arthur van Dijk in de Alkmaarse editie van het Noordhollands Dagblad is haar dan ook niet ontgaan. In het interview (december 2020) vraagt hij inwoners om hulp bij het maken van beleid. “Ik heb het artikel uit de krant gehaald en gemaild dat ik geïnteresseerd ben.”

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland neemt Caroline in juli plaats aan tafel met de commissaris, gedeputeerde Ilse Zaal, 2 leden van Provinciale Staten, 2 provinciemedewerkers en nog een inwoner. Tijdens dat overleg bespreken zij de resultaten van het onderzoek dat de provincie doet naar de samenwerking tussen politici, medewerkers en inwoners. De vragenlijst hiervoor is vanaf 21 juni voor alle Noord-Hollanders beschikbaar via www.noord-holland.nl/doemee.

Wees trots 

“Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden om als inwoner te participeren. Dat komt nu nog niet genoeg over het voetlicht. Of ik lees de verkeerde kranten”, zegt Caroline. Ze mist de zichtbaarheid van de provincie. “Er gebeurt heel veel, maar de meeste inwoners weten niet precies waar de provincie voor staat en wat ze eigenlijk allemaal regelt. Dat is zonde. Wees als organisatie trots wat je voor elkaar bokst en draag dat ook uit.”

Onderwerpen waar Caroline graag over zou meepraten zijn bijvoorbeeld windmolens en groen in de stad. “We zullen het nooit helemaal eens worden over bestemmingsplannen, maar het zou fijn zijn om bij dat soort thema’s gezamenlijk tot een goed afgewogen plan te komen.”

Groter geheel

Inwoners laten meedenken over het beleid is volgens Caroline niet alleen goed voor de inhoud, maar ook voor de betrokkenheid. “Vanaf de zijlijn kritiek leveren is makkelijk. Zodra je ziet welke verschillende belangen meespelen, besef je dat je onderdeel bent van een groter geheel.” Bovendien kunnen inwoners met hun eigen perspectief soms een nieuwe blik op de zaak werpen, aldus Caroline. 

“Het lijkt mij mooi als ik met mijn deelname aan dit onderzoek de afstand tussen overheid en inwoners kleiner kan maken. Als ik meer weet, dan kan ik dat ook weer met anderen delen. Mond-tot-mondreclame blijft nog altijd een mooi medium.” Haar eerste advies: ga actief op zoek naar de inwoner. “Organiseer iets, bedenk een wedstrijd die mensen uitdaagt naar het grotere geheel te kijken. Maak er een feestje van en houd de drempel laag.”