Bestuurders nemen actie tijdens internationaal Waste Free Rivers event

(25 juni 2021)

7 nationale en internationale samenwerkingspartners rond de Noordzee hebben donderdagmiddag uitgesproken welke acties zij het komende jaar gaan ondernemen om de plastic vervuiling van onze rivieren aan te pakken.

Dit gebeurde tijdens het internationale Waste Free Rivers event. Het internationale online event werd geopend door Catherine Chabaud, lid van het Europese Parlement, met toeschouwers uit 18 verschillende landen. Alle aanwezige partijen gingen dieper in op de ernst van zeevervuiling en de noodzaak hier lokaal actie op te ondernemen. Want rivieren zijn 'plastic snelwegen' naar de zee geworden. 

Gedeputeerde Zita Pels: “Het was een inspirerende en ook nuttige middag. De noodzaak van het gesprek was bij iedereen direct duidelijk. Om zeevervuiling via onze rivieren tegen te gaan zijn verschillende lokale acties nodig. Iedereen heeft een deel van de puzzel in handen. En dat hebben we ook direct concreet gemaakt door allemaal ons eigen aandeel om te zetten in een concrete aanpak van het probleem het komend jaar.”

Waste Free Rivers event Gedeputeerde Zita Pels praat tijdens het Waste Free Rivers event

Actiegerichte aanpak

De bestuurders van de Provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, KIMO, North Sea Commission, Port of Amsterdam en Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier hebben allemaal uitgesproken welke actie zij het komende jaar gaan ondernemen. Over een jaar worden de resultaten van ieders inzet geëvalueerd. Zita Pels: “Alle afzonderlijke acties raken een onderdeel van de oplossing en zetten in op een meer circulaire aanpak van het probleem. Van het creëren van een ‘afvalvrije samenleving’ tot het produceren van recyclebare kunststoffen. Tegelijkertijd zijn veel van de acties erop gericht om de ‘lekkage’ naar de omgeving te stoppen, aangezien 80% van het zwerfvuil op zee komt van land via onze rivieren.” 

Een groeiend probleem

In de afgelopen 50 jaar is de wereldwijde productie van plastic met twintigvoud toegenomen en dreigt de komende 20 jaar nog eens te vertienvoudigen. Het is daarom een urgent probleem en vraagt een gezamenlijke puzzel van acties (pdf, 660 kB): van het opruimen tot het voorkomen.

Video van partijen die plastic uit de rivier halen Klik op de afbeelding om de video te starten