Eerste gebiedsatelier over toekomst Polder Westzaan

(29 juni 2021)

Donderdag 1 juli geeft gedeputeerde Esther Rommel de aftrap van het eerste gebiedsatelier Polder Westzaan.

Provincie en gemeente Zaanstad gaan dan samen met diverse agrariërs, inwoners, recreanten en vertegenwoordigers van natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de slag met een toekomstvisie voor Polder Westzaan. 

Polder Westzaan

Het eerste gebiedsatelier is vooral verkennend van aard. Ruim 25 deelnemers, zoals hierboven genoemd, gaan met elkaar in gesprek over hun wensen, belangen, de uitdagingen en kansen voor Polder Westzaan. Vanwege de coronamaatregelen kunnen bij dit atelier maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Zij zijn gericht hiervoor uitgenodigd. Na de zomer volgen er ook nog ateliers. Verder organiseren de provincie en gemeente begin september een inloopavond  waar de mensen uit en rondom het gebied geïnformeerd worden en ook hun ideeën en bijdragen kunnen leveren.  

Al eerder stelden de provincie en gemeente hiervoor een plan van aanpak op met daarin de uitdagingen en stappen om te komen tot een gedragen gebiedsvisie voor Polder Westzaan. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de provincie en gemeente de toekomstvisie daadwerkelijk samen met alle belanghebbenden en dus ook met de mensen uit het gebied ontwerpen. 

Samen aan de tekentafel

Gedeputeerde Esther Rommel: “Uiteraard kan niet alles overal, maar door samen vanaf het begin aan de ‘tekentafel’ te zitten, is iedereen betrokken en maken we optimaal gebruik van de kennis en kunde van alle belanghebbenden. Dit biedt uiteindelijk meer kansen in Polder Westzaan voor zowel het landschap en de natuur, voor de opvang van klimaatveranderingen, voor recreatie en voor de agrarische bedrijfsontwikkelingen.” 

Meer weten over dit gebiedsproces en hoe u uw bijdrage kunt leveren? Lees meer op de pagina Polder Westzaan.

Polder Westzaan in beeld

Polder Westzaan is in beeld gebracht in onderstaande mini-documentaire.

Polder Westzaan in beeld
Klik op de afbeelding om de video te starten