Landschapsplan Stelling van Amsterdam/Verbinding A8-A9 stap verder

(07 juni 2021)

Fase 2 van het Landschapsplan is afgerond. Ook van deze tweede fase is een tussenrapportage gemaakt.

Hierin zijn de belangrijkste onderdelen benoemd voor het herstellen en versterken van de Stelling van Amsterdam enerzijds en de inpassing van de Verbinding A8-A9 anderzijds. Deze zogenaamde ‘bouwstenen’ komen voort uit de eerder gemaakte analyse voor het landschapsplan.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Met het in kaart brengen van de bouwstenen is een goede volgende stap in het Landschapsplan gezet. In Gedeputeerde Staten is veel waardering voor de heldere tussenrapportage die door de adviesbureaus is opgesteld. Aan het eind van dit jaar komen ook de laatste tussenrapportages beschikbaar en nemen we een besluit over het complete Landschapsplan.”

De Tussenrapportage Fase 2 ‘Bouwstenen voor het landschapsplan’ (pdf, 20MB) staat als download bij de projectdocumenten.

Stelling van Amsterdam

Bouwstenen

Bouwstenen voor de Stelling van Amsterdam zijn onder meer het herstellen van het inundatiegebied (gebied dat voor verdediging onder water gezet kon worden), de schootsvelden en de hoofdweerstandslijn (grens van het te verdedigen gebied). Bouwstenen voor de Verbinding A8-A9 gaan onder meer over de aansluiting op de A9 en de ligging van de weg door de Assendelver polder. In het ontwerp wordt voor beiden uitgegaan van een verdiepte ligging van de weg.

Vervolg

De adviesbureaus werken verder aan de 2 laatste fasen. In fase 3 worden de bouwstenen vertaald naar concrete maatregelen, waarna in fase 4 het definitieve ontwerp voor de Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9 gemaakt wordt. Eind dit jaar wordt het Landschapsplan afgerond.