Meepraten over je eigen toekomst

(04 juni 2021)

De provincie Noord-Holland onderzoekt hoe zij de samenwerking tussen haar politici, ambtenaren en inwoners kan verbeteren. Zwaanshoeker Geert-Jan Mulder praat mee namens zijn dochters Lisa (16) en Rianne (18).

Aan de keukentafel van huize Mulder gaan de gesprekken regelmatig tot lang na het avondeten door. Over klimaatverandering, de woningmarkt of de wens voor een betere OV-verbinding met de dorpen en steden in de buurt. Allemaal onderwerpen waar de provincie mee te maken heeft, maar waar de zussen Lisa en Rianne voor hun gevoel niets over te zeggen hebben. “Terwijl de stem van de jongere generatie juist zo belangrijk is, want het gaat over onze toekomst”, zegt Lisa. 

Betrokkenheid 

De familie Mulder gaat daarom graag in op de uitnodiging van de provincie Noord-Holland om mee te praten over de samenwerking tussen politici, ambtenaren en inwoners. Om te beginnen vullen ze hierover een vragenlijst in, die vanaf 21 juni voor alle Noord-Hollanders beschikbaar is via www.noord-holland.nl/doemee. Daarna neemt vader Geert-Jan namens zijn dochters plaats aan tafel om de resultaten te bespreken met de commissaris van de Koning Arthur van Dijk, gedeputeerde Ilse Zaal, 2 leden van Provinciale Staten, 2 ambtenaren en nog een inwoner. De zussen zijn op de geplande data zelf verhinderd. 

Geert-Jan Mulder met dochters Rianne en LisaVan links naar rechts: Lisa, Rianne en Geert-Jan Mulder 

Rianne mocht dit jaar voor het eerst stemmen en dat smaakte naar meer. “Waar je bij de verkiezingen op een partij stemt waar je het misschien niet 100% mee eens bent, kan ik het bij dit onderzoek precies hebben over de problemen waar mensen van mijn leeftijd tegenaan lopen. Dat geeft een veel groter gevoel van betrokkenheid.” 

Afstand

Tot voor kort stond de provincie nog ver weg van Geert-Jan en zijn dochters. “We lezen vrij veel, maar we moesten toch even opzoeken wat de provincie eigenlijk allemaal doet”, geeft Geert-Jan toe. “De afstand tussen burger en overheid lijkt alleen maar toe te nemen. Dat is niet goed voor de democratie. Hun onvrede uiten veel mensen via sociale media in plaats van in gesprek te gaan.” 

Zeker voor jongeren lijkt de provincie een ongrijpbare macht. Rianne: “Je moet actief op zoek wil je erachter komen bij wie je moet zijn met een probleem. Voor veel mensen is dat te veel moeite.” Om inwoners bewuster te maken van hun opties zou de provincie die meer moeten promoten, vindt Lisa. “Social media is natuurlijk groot onder jongeren. Als je op die platforms vragen zou stellen over onderwerpen als de woningmarkt, het klimaat of OV, denk ik dat je snel onze aandacht hebt.” 

Onderwerpen die raken

Voor Geert-Jan is tussentijdse betrokkenheid belangrijk. “Om de zoveel jaar mogen we opdraven om te stemmen en daarna is het voor veel mensen klaar. Een initiatief als de burgerraad in Eupen – de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap van België – vind ik mooi. Daar adviseren ingelote inwoners het parlement over allerlei maatschappelijke problemen.” De focus moet in Noord-Holland volgens Geert-Jan meer liggen op de inhoud dan op de politiek eromheen. 

En als er dan zo’n mogelijkheid is om in te spreken of mee te denken, dan moeten ambtenaren en politici daar ook wel wat mee doen, vinden zowel vader als dochters. Geert-Jan: “Als er aan de voorkant participatie is, maar alle input verdwijnt daarna in een schimmige wereld achter de schermen, dan haakt de burger af. Zodra het gaat over onderwerpen die mensen raken, zoals het klimaat, windparken of de uitstoot rondom Tata Steel, komen ze daarvoor echt wel op de been.”