Nieuw financieel adviesplatform voor kunstinstellingen

(26 juni 2021)

Cultuurherstel is een nieuw platform waar financiële kennis- en cultuurorganisaties worden samengebracht.

Via Cultuurherstel kunnen culturele organisaties met behulp van een coach hun financiële basis versterken en zo nodig een lening afsluiten. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. 

Waarom Cultuurherstel? 

De recente heropening van de kunstsector biedt culturele organisaties perspectief, maar ook de nodige uitdagingen. De impact van het coronavirus op de culturele sector is enorm en de gevolgen zullen lang voelbaar zijn. Door de grote onzekerheden staat onder meer de uitvoering van nieuw werk onder druk en neemt de noodzaak voor nieuwe verdienmodellen toe. De Raad voor Cultuur en de Taskforce Culturele en Creatieve Sector onderschrijven deze ontwikkelingen in hun recent verschenen Investeringsagenda en in een eerder deze maand verschenen brief aan de Tweede Kamer.

Cultuurherstel (voorheen Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur) heeft als doel bij te dragen aan de structurele versterking van de kunst- cultuur en erfgoedsector. Door gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties bij te staan in het investeren in een toekomstbestendige bedrijfsvoering en nieuwe manieren van werken. Impulsen die indirect ten goede komen aan de talrijke zzp’ers voor wie culturele organisaties opdrachtgever zijn. 

Professioneel advies, coaching & financiële kennis 

Cultuurherstel is een platform voor bedrijfsmatige coaching van- en advies aan culturele organisaties, over alle aspecten van de financieel-economische bedrijfsvoering. Ervaren professionals en directieleden uit de zakelijke dienstverlening en consultancy, het openbaar bestuur en de cultuursector stellen hun diensten beschikbaar voor directies van culturele instellingen in heel Noord-Holland. Alle adviseurs zijn professionals met hart voor de culturele sector. Cultuurherstel koppelt financiële kennis en kunstinstellingen aan elkaar in een begeleid adviestraject op maat, een cultuurlening onder passende voorwaarden maakt onderdeel uit van de mogelijkheden. Zo draagt Cultuurherstel bij aan de inzet van alternatieve financieringsvormen. 

Kijk voor meer informatie op www.cultuurherstel.nl 

De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam ondersteunen de versterking van de kunst- cultuur en erfgoedsector. De provincie levert een bijdrage aan Cultuurherstel vanuit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds, de gemeente vanuit het Steunplan Kunst en Cultuur.