Onderzoek: 14 voorkeursgebieden voor huisvesting arbeidsmigranten

(22 juni 2021)

De provincie en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben onderzoek laten doen naar geschikte, permanente huisvestingslocaties (met minimaal 100 plekken) voor in totaal 3.000 buitenlandse werknemers.

Dit heeft 14 voorkeursgebieden opgeleverd in de Kop van Noord-Holland. Die worden in een vervolgtraject met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en nabijgelegen bedrijven verder uitgewerkt.

De uitkomsten van het onderzoek en het vervolgtraject zijn op 16 juni gepresenteerd aan de betrokken raads- en Statenleden. Op korte termijn worden ook vertegenwoordigende organisaties, zoals dorps- en wijkraden die bij het onderzoek betrokken zijn, verder geïnformeerd. 

Het gaat om 14 voorkeursgebieden verspreid over de 3 gemeenten. De spreiding is van belang zodat de buitenlandse werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden. Verder sluiten de gebieden aan op de bestaande bebouwing, zijn ze goed bereikbaar en bevinden ze zich buiten waardevolle natuurgebieden en landschappen. Ook sluiten zij aan op de voorkeurslocaties die uit een online enquête onder bewoners naar voren kwamen. 

Kaart voorkeursgebieden
Klik op de kaart voor een grotere versie (pdf, download, 2,2 MB)

Input voor het onderzoek is verder gehaald uit online gesprekken met vertegenwoordigers van bewoners (dorps- en wijkraden), bedrijven en huisvesters; bestaande en nieuwe initiatieven van ondernemers en een inhoudelijke analyse van adviesbureau Sweco.

Vervolgproces

Binnen de zoekgebieden zijn kansrijke locaties (plekken die geschikt zijn voor huisvesting) benoemd. Er is verder onderzoek nodig om in die gebieden de exacte locaties vast te stellen. Die uitwerking vindt in september/oktober plaats samen met dorps- en wijkraden, bedrijven in de buurt en inwoners.  Zo wordt de lokale kennis benut voor het bepalen van de juiste plekken. De provincie en de gemeenten vinden het belangrijk dat er in alle zoekgebieden een locatie komt. Maar waar precies is onderwerp van gesprek met de lokale bevolking. 

Theo Meskers, wethouder economische zaken gemeente Hollands Kroon: “Met de uitkomsten van dit onderzoek zetten we stappen. Aan de hand van de zoekgebieden kunnen we op zoek naar exacte plekken, voor accommodaties met 100+ bedden. Deze accommodaties komen uiteraard niet in de plaats van bestaande of geplande ontwikkelingen. En dankzij het monitoren van micro-data hebben we goed zicht op hoe het aantal buitenlandse werknemers zich in de regio’s ontwikkelt. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is aan huisvesting.”

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen provincie Noord-Holland: “De provincie wil bij deze voorkeurszoekgebieden een actieve rol spelen in het tot ontwikkeling brengen van middelgrote/grootschalige huisvestinglocaties. Uiteraard afgestemd op de rol en positie van de gemeente. Voor alle gebieden geldt dat een zorgvuldig participatieproces met (lokale) bewoners, ondernemers en hun vertegenwoordigers doorlopen dient te worden. Ook vanuit de Omgevingswet is dat noodzakelijk.”

Werknemers op het land

Gemeenten aan zet

Als de locaties exact bepaald zijn, nemen de gemeenten in principe het voortouw om daarvoor bestemmingsplannen te maken. Het gaat daarbij om maatwerk. Op verzoek van gemeenten kan de provincie hulp bieden en bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) maken. 

Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3.000 logiesplekken te weinig in deze regio. Dat betekent dat deze mensen illegaal gehuisvest zijn, met soms overlast tot gevolg. Dit is een ongewenste situatie. Buitenlandse werknemers hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Onderzoek laat zien dat de vraag naar logiesplekken in de toekomst alleen maar toeneemt.

Het rapport van adviesbureau Sweco komt eind juni beschikbaar via de websites van de provincie en de gemeenten. 

Voorkeursgebieden zijn: 

Gemeente

 

Gebied

Bijzonderheden

Den Helder

I

Den Helder

Zuidzijde
Omgeving ‘De Dogger’

 

II

Julianadorp

Noordzijde dorp

Schagen

III

‘t Zand

Rondom dorp

 

IV

Tuitjenhorn/Warmenhuizen

(noord/westzijde)

Noord/westzijde

 

V

Warmenhuizen

 

Zuid/oostzijde

 

VI

Schagen

Rondom Schagen

Hollands Kroon

VII

Breezand

Rondom dorp

 

VIII

Anna Paulowna

Zuid/westzijde

 

IX

‘t Veld

Noord/oostzijde

 

X

Winkel

Zuidwest/zuidoostzijde

 

XI

Middenmeer

Zuid/oostzijde

 

XII

Wieringerwerf

Zuidwest/zuidoostzijde

 

XIII

Slootdorp

Voormalig Joodsch Werkdorp

 

XIV

Agriport

Hele gebied