Online event ‘Afvalvrije rivieren: uitdagingen en oplossingen!’

(01 juni 2021)

De provincie Noord-Holland, CPMR North Sea Commission en KIMO organiseren op 24 juni het online event ‘Afvalvrije rivieren: uitdagingen en oplossingen!’

Luchtfoto van rivierlandschap

Het internationale online event gaat dieper in op de ernst van zeevervuiling en de noodzaak hier lokaal actie op te ondernemen. Want rivieren zijn 'plastic snelwegen' naar de zee geworden. Gekozen bestuurders van lokaal, regionaal en nationaal niveau nemen deel aan een discussie om een manier te vinden voor een meer circulaire aanpak van het probleem.

Gedeputeerde Noord-Holland, Zita Pels: “In de afgelopen 50 jaar is de wereldwijde productie van plastic met twintigvoud toegenomen en zal naar verwachting de komende 20 jaar verdubbelen. We moeten ervoor zorgen dat we bij het begin beginnen, een ‘afvalvrije samenleving’ creëren en recyclebare kunststoffen produceren. Tegelijkertijd moeten we ook de ‘lekkage’ naar onze omgeving stoppen, want 80% van het zwerfvuil op zee komt van land via onze rivieren. Dit is écht een gezamenlijke puzzel van acties, van het opruimen, tot het voorkomen, en dan met name van plastics.” 

Programma

Tijdens het online event wordt een puzzel van lokale acties gelegd, om gezamenlijk dit groeiende, globale probleem aan te pakken. De bijeenkomst wordt geopend door Catherine Chabaud, lid van het Europese Parlement. De laatste informatie over de effecten van zwerfvuil op zee worden gepresenteerd door OSPAR, voorspellingsmodellen voor rivierafval zullen worden gepresenteerd door het Clean Atlantic Project en er worden praktische 'hands-on' innovatieve oplossingen geboden op basis van op enkele inspirerende voorbeelden van o.a. Friends of the Earth and the Great Bubble Barrier. Het volledige programma is online beschikbaar.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor politici, beleidsadviseurs op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau op het gebied van circulaire economie, openbare ruimte, waterbeheer, afvalbeheer en klimaat en milieubeheer. Waterschappen, havens, universiteiten, innovatieve bedrijven zijn allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen!

Waarom?

We hebben een internationale geïntegreerde aanpak nodig om dit probleem aan te pakken en beter voor onze zeeën te zorgen. Het zijn de longen van onze planeet en ze produceren de helft van de zuurstof die we inademen. 

Lees meer over het event, en meld u aan, op de website van de CPMR/Noordzee Commissie.