Samen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit

(25 juni 2021)

Het verzamelen van informatie is essentieel bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De provincie Noord-Holland helpt gemeenten daarom bij de versterking van hun informatiepositie bij bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Daarbij kijkt Noord-Holland ook hoe andere provincies dit aanpakken om nieuwe ideeën op te doen. Dit zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, in reactie op het rapport Samen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit (pdf,1,51 MB).
 
Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld - waaronder het openbaar bestuur - en de onderwereld vervagen. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit, maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen.
 
Het rapport is het resultaat van een intern onderzoek naar de provinciale ondersteuning van de versterking van de lokale weerbaarheid. Daaruit blijkt dat de actievere rol van de provincies de laatste jaren in de versterking van weerbaarheid door de ketenpartners (rechtspraak, justitie, Openbaar Ministerie, politie) wordt gewaardeerd. Ook constateert het rapport dat de gemeenten, de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en andere partners de provincies steeds sneller en vaker als bondgenoot zien. 
 
Een belangrijke aanbeveling van het onderzoek is om weerbaarheid en de aanpak van ondermijning ook meer aandacht te geven in het regulier beleid van de provincie en ook vaker te kiezen voor een integrale benadering. Ondermijnende criminaliteit speelt op vele fronten, denk aan bedrijventerreinen, vakantieparken, het buitengebied en jachthavens. Bestuurlijke samenwerking is daarom noodzakelijk, zowel binnen het eigen college van Gedeputeerde Staten als met andere overheden.