Subsidie voor verbeteren bedrijven- en haventerreinen

(17 juni 2021)

De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit van de bestaande bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren. Voor 2021 is €1.500.000 subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is opengesteld van 1 juli t/m 19 augustus.

De subsidieregeling heeft tot doel om projecten te ondersteunen die herstructureren van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland mogelijk maken. 

Belangrijk is te zorgen voor toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen en een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Bij een herinrichting of herstructurering wijzigt het ontwerp of profiel van een bedrijventerrein. Ingrepen die het vermogen van een terrein vergroten om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zoals waterberging, en verbetering van de leefbaarheid bijvoorbeeld door de structurele versterking van natuurwaarden en biodiversiteit op en rond het bedrijventerrein, kunnen hierbij worden meegenomen.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kijkt de provincie vooral naar het aspect duurzaamheid. 

In 2020 hebben GS de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 (UVR) vastgesteld. Voor deze UVR is voor de jaren 2020-2023 een totaalbedrag van € 6 mln. beschikbaar. De UVR wordt jaarlijks gedurende een bepaalde periode opengesteld voor aanvragen. In 2021 loopt deze periode van 1 juli t/m 19 augustus, met een subsidieplafond voor de regeling van €1.500.000. 

Meer informatie over de regeling staat op deze pagina.