Uitnodiging voor gesprek over Klimaatbuffer IJsselmeer

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN en Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanuit het project Wieringerhoek verkennen gezamenlijk de mogelijkheden voor een prototype klimaatbuffer met ecologische voorzuivering.

We willen u graag meenemen in het gesprek over het zoekgebied en de varianten van het prototype Klimaatbuffer. Daarom organiseren we 2 dialoogbijeenkomsten op donderdag 1 juli en maandag 5 juli aanstaande.

IJsselmeerkust

Noord-Hollandse IJsselmeerkust

In het Noord-Hollandse deel van het IJsselmeer en de kustzone tussen Den Oever en Enkhuizen vinden veel ontwikkelingen en projecten plaats op het gebied van natuur, (drink)watervoorziening, energie, wonen en werken, industrie, economie, toerisme en recreatie en landbouw en visserij. Een gezamenlijke aanpak en integrale visie is nodig om alle kansen en ontwikkelingen in het gebied beter te benutten. Om dit te realiseren werken de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat (RWS), de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland samen. Eén van de projecten is de ontwikkeling van een prototype Klimaatbuffer.

Bijeenkomsten

PWN organiseert in samenwerking met Rijkswaterstaat 2 dialoogbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij u nader informeren in opvolging van de in maart gehouden Kustweken, en daarnaast de mogelijkheid bieden mee te denken in het vervolgproces. De bijeenkomsten zijn op donderdag 1 juli a.s. om 12.00 uur en op maandag 5 juli om 19.00 uur. Deze sessies duren 1,5 uur.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor een van deze sessies door een e-mail te sturen aan mariette.baan@pwn.nl onder vermelding van ‘dialoogbijeenkomst Klimaatbuffer IJsselmeer’. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 30 juni. Na uw inschrijving ontvangt u een link naar de sessie die u kunt gebruiken voor het bijwonen van de sessie.