Voldoende handtekeningen referendumverzoek Regionale Energiestrategieën

(22 juni 2021)

‘Noord-Holland Referendum’ heeft een referendumverzoek over de Regionale Energiestrategieën met meer dan de 500 benodigde handtekeningen aangeboden aan de Statengriffie van Provinciale Staten van Noord-Holland (PS).

Op 5 juli debatteren en besluiten PS over de Regionale Energiestrategieën. Ook buigen zij zich over dit verzoek voor een raadgevend referendum. 

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 juli komt de vraag aan de orde of het besluit over de Regionale Energiestrategieën wel een besluit is waarover een referendum kan worden gehouden of niet. Mochten PS besluiten dat over de Regionale Energiestrategieën een referendum mogelijk is, dan stellen Gedeputeerde Staten (GS) een referendumcommissie in.

Overhandiging handtekeningen
Initiatiefnemer Robert Post van Noord-Holland Referendum overhandigt de schriftelijke handtekeningen aan Statengriffier Katja Bolt.

Volgende stap

De volgende belangrijke stap is het inleidend verzoek. Minimaal 10.000 kiesgerechtigden moeten zo’n verzoek indienen bij de voorzitter van de referendumcommissie. Als deze commissie vervolgens groen licht geeft en tenminste 45.000 kiesgerechtigde Noord-Hollanders daarna het definitieve verzoek ondersteunen zal sprake zijn van het eerste referendum in de provincie Noord-Holland.  

Het verzamelen van de handtekeningen verloopt cumulatief. De kiesgerechtigden die bij een van deze stappen getekend hebben tellen automatisch mee bij de volgende stap. Meer informatie over de stappen voor het organiseren van een referendum is te vinden via de webpagina over inspraakmogelijkheden.