Watersport duurzamer en innovatiever: de provincie helpt!

(24 juni 2021)

De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om pontjes emissieloos te maken, meer laadpalen voor elektrische bootjes te kunnen plaatsen en voor onderzoek naar innovatie ten behoeve van de watersport.

Daarvoor reserveert de provincie een bedrag van €149.800. 

De subsidie kan gebruikt worden voor projecten die bijdragen aan het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals de verbrandingsmotoren van bestaande pontjes vervangen door elektrische motoren, het neerzetten van laadpalen voor elektrobootjes en het plaatsen van nieuwe vuilwaterstations om lozingen in het oppervlaktewater tegen te gaan.

Ook kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek (research & development) dat bijdraagt aan oplossingen voor het waterplantenprobleem, het vervangen en recyclen van oude polyesterboten, het op afstand bedienen van sluizen en bruggen of een overtoom of overhaal voor plezierbootjes.

Aanvragen voor subsidiëring kunnen worden gedaan van 1 september tot 30 december van dit jaar via het online-formulier op deze pagina, waar ook de voorwaarden te vinden zijn.