Werkzaamheden Amstelslag

(18 juni 2021)

De provincie legt een fietspad aan op de Amstelslag. De werkzaamheden vinden plaats tussen 18 juni en 7 juli 2021.

Auto- en fietsverkeer moet rekening houden met een tijdelijke afsluiting van de Amstelslag. Vanwege een afsluiting van het fietspad langs de Oranjebaan (N522) ter hoogte van de Oranjestaete geldt voor fietsers een omleiding van 18 juni tot 20 juli. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Lokaal autoverkeer Amstelslag

Van 18 juni tot en met 29 juni is de Amstelslag afgesloten voor autoverkeer. Het parkeerterrein ‘Amstelparking’ langs de Oranjebaan blijft bereikbaar via de afslag op de N522 bij de Amstelslag.

Van 30 juni tot en met 6 juli is de Amstelslag open, maar zijn de op- en afrit met de Oranjebaan afgesloten. Amstelparking is bereikbaar via Amstelzijde – Amsteldijk-Zuid – Amstelslag. Van 6 juli (20.00 uur) tot 7 juli (09.00 uur) zijn zowel de Amstelslag als de op - en afritten afgesloten en is Amstelparking niet bereikbaar.

Omleiding fietsers

Op het fietspad bij de Oranjebaan ter hoogte van Oranjestaete blijken er scheuren in het fietspad te ontstaan. Voor de veiligheid van de fietsers is daarom besloten om vanaf 18 juni tot aan 20 juli het fietspad af te sluiten. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het fietspad bij de Amstelslag, waardoor hier ook geen fietsverkeer mogelijk is. 

Fietsers en bromfietsers tussen Amsterdam en Amstelveen en vice versa worden daarom omgeleid via de Amsteldijk-Noord – Oostermeerweg – Bankrasweg. De omleiding voor fietsers richting Amstelslag en Amsteldijk-Zuid loopt vanaf de brug Ouderkerk via Amstelzijde en Amsteldijk-Zuid. 

Als het fietspad op de Amstelslag geopend is op 7 juli kunnen fietsers gebruikmaken van een kortere omleidingsroute via de Amstelzijde en de Amstelparking tot de kruising Amstelslag.

de provincie voert werkzaamheden uit aan de amstelslag. Er geldt een omleiding voor wegverkeer en fietsers

Omleiding tijdens werkzaamheden Amstelslag

Omleiding tijdens werkzaamheden Amstelslag

Omleiding tijdens werkzaamheden Amstelslag

Omleiding tijdens werkzaamheden Amstelslag

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden bij de Amstelslag maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Meer informatie bezoek www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl.