Werkzaamheden aan N240 Medemblikkerweg eerder klaar

(04 juni 2021)

Ruim een maand eerder dan gepland opent de provincie Noord-Holland op vrijdag 4 juni 2021 de Medemblikkerweg/N240 in Hollands Kroon.

De rijbaan en het fietspad kregen nieuw asfalt. Tegelijk zijn de kruisingen opnieuw ingericht en de markering en bebording verbeterd.

De werkzaamheden zijn sneller verlopen omdat aannemer WaakSaam een extra asfaltploeg kon inzetten, door samenwerking met lokale aannemers en omdat de weersomstandigheden goed waren. 

Medemblikkerweg

Overige werkzaamheden

In het najaar volgen nog enkele laatste werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van de openbare verlichting. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat door de coronacrisis de materialen niet op tijd geleverd zijn.

Laatste deel N240

Ook het laatste deel van de N240 tot aan Medemblik staat op de nominatie om te worden opgeknapt. De provincie Noord-Holland gaat ook daar het wegdek vernieuwen en de kruispunten opnieuw inrichten, waarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot. 2 bruggen zijn onderdeel van de plannen. Vanwege de omvang van het project kon dit niet door WaakSaam worden uitgevoerd. De provincie zal dit apart aanbesteden. Op dit moment is de planning nog niet bekend.