Corona wegtoveren tijdens de Kinderpersconferentie

(26 maart 2021)

Gedeputeerde Financiën Zita Pels gaf vrijdag een online Kinderpersconferentie aan 2 basisscholen. De journalisten in spe hadden pittige persvragen voor haar in petto.

‘Goed omgaan met geld’, was het thema. Maar dat weerhield Selma uit groep 7/8 van de An Nasrschool in Alkmaar er niet van om deze vraag er even in te gooien: “Vindt u Gedeputeerde Staten een goede afspiegeling van de inwoners van Noord-Holland?”

“Nee!”, reageerde Pels vanuit de lege en galmende Statenzaal in het provinciehuis. “Al zijn we wel op de goede weg, want de helft van onze gedeputeerden is vrouw. Maar je hebt een punt. Er zitten alleen maar witte Nederlanders in Gedeputeerde Staten. Dat kan wel wat diverser. Iedereen moet zich in zijn of haar bestuurders kunnen herkennen. Mijn hoop is dus ook op jullie gevestigd! Als je denkt ‘nou, die politiek lijkt me wel wat en ik kan dat’, ga ervoor! En laat niemand het nog uit je hoofd praten!”

Persco kids

Zo werd de Kinderpersconferentie allesbehalve kinderachtig. Bijna elke vraag was volwassen en inhoudelijk: Waarom is het belangrijk dat er meer geld naar de natuur gaat? Waar wilt u groene energiebronnen plaatsen? Wat wilt u aan het milieu veranderen en waarom? Welke invloed heeft corona op het spaarpotje van Noord-Holland? 

Mediatraining

Als gelouterde verslaggevers noteerden de leerlingen de antwoorden in hun schriftjes. Er moesten immers nog persberichten worden geschreven over de ‘persco’. Het was ook merkbaar dat de klassen mediatraining hadden gehad van 2 provinciewoordvoerders. Beide groepen kwamen goed beslagen ten ijs. Het vragenuurtje van groep 8 van de Zandvoortse Hannie Schaftschool ging vooral over het milieu. Juf Barbara Ottho liet de iPad soepel rondgaan langs groepjes leerlingen zodat zij oog in oog met de gedeputeerde hun vragen konden stellen. 

Zita Pels persco

Handschoentjes mee

De leerlingen leerden ook leuke weetjes over de digitale gast. Dat Pels altijd handschoentjes mee heeft als ze met haar honden wandelt bijvoorbeeld, zodat ze zwerfafval kan oprapen en opruimen. Dat ze het allerliefst 1 keer met haar vingers knipt en zo het hele klimaatprobleem oplost. Dat ze lijsttrekker van GroenLinks was bij de Provinciale Statenverkiezingen. Of, in Pels’ Kinderpersconferentiewoorden: “De Jesse Klaver van de provincie, zeg maar.” Dat haar motto is: Als ik denk dat ik iets kan, ga ik het gewoon doen. En dat ze, als ze minister van Financiën was, geld zou vrijmaken om álle mensen te helpen hun huis te verduurzamen. “Zodat iedereen, ongeacht hoeveel hij of zij verdient, in een duurzaam huis kan wonen.” 

De meest gestelde vraag was waar het meeste geld van de provincie naartoe gaat. “Goeie vraag!”, reageerde Pels. “We hebben elk jaar 500 miljoen euro te besteden, moet je je eens voorstellen dat dat op jouw bankrekening staat! We geven het meeste uit aan wegen en verkeer. Bijvoorbeeld aan busvervoer. En aan onderhoud van fietspaden, want het is niet fijn als er gaten in de weg zitten als jullie naar school fietsen. Het tweede waaraan we veel geld uitgeven is de natuur.” 

Persconferentie kinderen

1 miljard euro spaargeld

An Nasr-directeur Jamal Mouhmouh had tegen zijn leerlingen gezegd dat ze Zita alles mochten vragen, behalve hoeveel geld ze op de bank heeft staan en hoeveel ze verdient. Anisa vroeg daarom maar of Pels ergens extra geld kan gaan halen als ze tekortkomt. De gedeputeerde legde uit dat een “flink deel van het provinciegeld uit Den Haag komt en een deel van de belasting die inwoners betalen voor hun auto. Als we tekort zouden komen, kunnen we die belasting eventueel verhogen of geld lenen. Maar omdat we genoeg spaargeld hebben – niet schrikken: 1 miljard euro – hoeven we niet te lenen.”  

Mohammed Ali vroeg Pels waarom ze voor dit werk heeft gekozen. “Omdat ik altijd iets wilde doen waarmee ik de wereld een beetje beter kan maken.” Een van de slotvragen leek uit een liedje van Eminem te komen: “Als u 1 kans had om iets voor altijd te veranderen, wat zou dat dan zijn?” Pels kon moeilijk kiezen tussen het oplossen van de coronacrisis, het stoppen van klimaatverandering en het dichten van de kloof tussen arm en rijk. In overleg met de klas werd een compromis gesloten. “Corona wegtoveren!”, klonk het in koor.