Maatregelen voor een schonere lucht

(11 maart 2021)

De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kan ze niet alleen. Daarom ondertekende Noord-Holland vorig jaar samen met het Rijk, gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Binnen het SLA is afgesproken dat alle ondertekenaars jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen waarin staat hoe zij aan een schonere lucht werken. Hoe dat er voor Noord-Holland uitziet, staat in het Uitvoeringsplan 2021 (pdf, 126 kb).  

De lucht in Noord-Holland is de afgelopen jaren steeds schoner geworden. Maar het kan altijd beter. Luchtverontreiniging houdt zich namelijk niet aan grenzen. Daarom is samenwerken tussen verschillende overheden erg belangrijk voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.  

Die samenwerking gebeurt binnen het SLA. Het streven is om in 2030 de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) te halen. Op deze manier wordt gezondheidswinst behaald voor alle Nederlanders, en dus ook voor de Noord-Hollanders. 

Maatregelen binnen verschillende thema’s

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door (weg)verkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Ook Noord-Holland werkt binnen deze verschillende thema’s aan schonere lucht. Meer weten over de maatregelen die Noord-Holland neemt? Lees dan het Uitvoeringsplan 2021 (pdf, 126 kb). 

Vervolg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt de uitvoeringsplannen van alle ondertekenaars. Op basis van de maatregelen die de partijen nemen, rekent het ministerie uit wat de totale winst op het gebied van luchtkwaliteit is.