Mijlpaal voor Ambitieprogramma kustzone Hoorn-Amsterdam

(17 maart 2021)

Met het plaatsen van de laatste handtekening onder de bestuursovereenkomst van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam markeerde Cees Loggen een volgende stap in de uitvoering van dit programma.

Na jaren van voorbereiding en afstemming markeert dit moment voor de samenwerkingspartners de fase waarin vanaf april 2021 de eerste projecten kunnen starten.  

Dijk bij Nes

Woensdag 17 maart vond het formele ondertekenmoment met de 13 samenwerkingspartners plaats. Natuurlijk online, maar niet minder feestelijk. De deelnemers ontvingen voorafgaand aan de online sessie een pakketje met streekproducten zodat zij op hun eigen locatie een appel-perensapje of een biertje uit de streek konden inschenken om gezamenlijk te proosten. 

De provincie Noord-Holland investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn- Amsterdam (APRK) ruim 23 miljoen euro in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in dit gebied. Samen met 13 samenwerkingspartijen in het gebied voert zij circa 35 projecten uit. Een deel van de projecten wordt door de deelnemende partijen uitgevoerd en een deel lift mee op de uitvoering van de dijkversterking van de Markermeerdijken.