Natuurnetwerk Nederland maakt meters

(15 maart 2021)

Noord-Holland heeft het afgelopen jaar 750 hectare nieuwe natuur gemaakt binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Deze week bespreekt de provincie een voorstel om nog 150 hectare verspreide kleine locaties in te richten. De provincie is daarmee op de helft van het totaal dat is afgesproken deze coalitieperiode.

Om dit resultaat te vieren hielp gedeputeerde Esther Rommel zelf een ochtend mee. Ze plaatste een ’werk in uitvoering’-bord in het Westelijk Tuinbouwgebied net buiten Haarlem.

Esther Rommel

Rommel markeerde gronden van het Natuurnetwerk op het Duinvlietspad in het Westelijk Tuinbouwgebied. De pachter heeft afstand genomen van de grond. Het terrein wordt door waterleidingbedrijf PWN beheerd in afwachting van verdere inrichting en verkoop aan een definitieve beheerder. 

“Het is een hele opgave om de laatste hectares natuur toe te voegen aan het Natuurnetwerk”, legt Rommel uit. “Daarom ben ik erg blij dat we binnen 2 jaar al zoveel hebben bereikt. Ons einddoel komt steeds beter in beeld.” 

De provincie rondt het Natuurnetwerk in 2027 af. Van de 56.500 hectare uit 1990 moet er nog 5.600 worden afgerond. Tot 2023 wil de provincie daarvan 1.750 hectare omzetten naar natuur. In 2020 is daarvan 750 hectare gerealiseerd door gronden van de provincie als natuurgrond te verpachten, particulieren en verenigingen te subsidiëren die natuur maken en het in het Natuurnetwerk opnemen van natuurgebied Waalenburg op Texel. 

900 hectare

Provinciale Staten bespreken daarnaast deze week een voorstel van Gedeputeerde Staten om nog 150 hectare grond toe te voegen. Dit zijn allerlei kleine stukken waarvan eigenaren hebben gevraagd onder het Natuurnetwerk te mogen vallen. Die stukken worden ingeruild voor stukken met minder natuurpotentie. Met de 750 hectare van 2020 is straks 900 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. 

De andere hectares vragen iets meer tijd. De provincie gaat met hulp van landbouworganisaties, terreinbeheerders, particuliere grondeigenaren en andere partijen het Natuurnetwerk verder inrichten. Dit gebeurt per gebied. Daarbij worden tegelijk andere onderwerpen als de overmatige uitstoot van stikstof, de kansen voor weidevogels en bodemdaling betrokken. 

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is in 1990 door het Rijk op de kaart ingetekend. De toen aangewezen plekken worden nu als natuur ingericht. Hoe dat eruit ziet, verschilt per locatie. Het is afhankelijk van de bodem, aanwezige natuur en historie van het gebied. Die natuur verbetert de verscheidenheid van planten en dieren. Biedt wandelaars en fietsers ontspanning. Verbetert lucht en waterkwaliteit voor ons allen. En helpt de klimaatverandering op te vangen.