Officiële kennisgevingen en mededelingen provincie voortaan digitaal

(15 maart 2021)

De provincie Noord-Holland publiceert officiële kennisgevingen en mededelingen vanaf maart 2021 uitsluitend nog digitaal.

Dit gebeurt via de website www.officielebekendmakingen.nl en geldt ook voor besluiten die door omgevingsdiensten namens de provincie worden genomen. Ook andere bestuursorganen zoals gemeenten plaatsen hun officiële publicaties op deze website. 

Laptop

Inwoners vinden hierdoor alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid op 1 website. Op deze manier worden zij volledig geïnformeerd over besluiten die hun leefomgeving kunnen raken. Zo kunnen inwoners ook beter en tijdig hun recht op inspraak uitoefenen.

Abonneren op ‘Berichten over uw buurt’

Wie persoonlijk via e-mail op de hoogte wil worden gebracht van alle officiële publicaties van de provincie en de omgevingsdiensten, kan zich abonneren op de service ‘Berichten over uw buurt’ op de website www.overheid.nl.