Provincie en gemeente Bergen zoeken samen potentiële locaties voor nieuwe Aldi

(19 maart 2021)

De provincie Noord-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen werken samen om te komen tot een lijst van mogelijke locaties voor de plaatsing van de nieuwe Aldi-supermarkt.

Over de locatie van deze nieuwe supermarkt verschillen provincie en gemeente sinds de zomer van vorig jaar van mening. De gemaakte afspraken tussen gedeputeerde Cees Loggen en wethouder Klaas Valkering zijn in lijn met een motie daartoe die op 28 januari werd aangenomen in de gemeenteraad van Bergen.

Uitgangspunt is dat er gezamenlijk gezocht wordt naar een locatie binnen een straal van 2 kilometer rondom de kern van Bergen, maar niet in het centrum en niet in landelijk gebied. Om te komen tot een selectie van potentiëlee locaties is een onafhankelijke en deskundige externe partij (TwijnstraGudde) aangetrokken. Het doel is dat de in gezamenlijkheid vastgestelde lijst van de meest geschikte locaties wordt voorgelegd ter bespreking aan de gemeenteraad van Bergen op 8 april 2021.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Ik ben blij dat we in goede harmonie samen met het college van Bergen zoeken naar een oplossing die recht doet aan zowel de wensen van Bergen als die van de provincie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken.”

Wethouder Klaas Valkering: “Hoewel onze voorkeur ligt bij de Bergerweg 125 willen we graag samen met de provincie kijken hoe we dit probleem constructief kunnen oplossen en bekijken of er mogelijke alternatieven zijn."