Provincie investeert in leefbaarheid Krommenie en Assendelft

(17 maart 2021)

Om de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft voor de korte termijn te verbeteren investeert de provincie Noord-Holland 11 miljoen euro.

De maatregelen variëren van meer groen en geluidwerende vangrails langs de N203 tot het verbeteren van de stationsgebieden Wormerveer en Krommenie/Assendelft. Ook komen er verbeteringen voor fietsers. De provincie werkt hierbij nauw samen met de gemeente Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de NS.

Station Krommenie

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Ruim 1100 inwoners uit Krommenie en Assendelft hebben ons laten weten wat de leefbaarheid in de buurt van de provinciale weg N203 kan verbeteren. Hun ideeën vormen de basis voor deze maatregelen.”  

De provincie onderzocht ook hoe het (gebruik van het) openbaar vervoer in Krommenie en Assendelft verbeterd kan worden. Maatregelen die daaruit volgen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de oversteek van de N203 bij Vlietsend of het verkeersveiliger maken van de kruising Communicatieweg met de Dorpsstraat. 

Wethouder Zaanstad en portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers: “We zijn blij dat we op korte termijn samen aan de slag gaan. We werken aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in  Krommenie en Assendelft, dat is belangrijk voor alle Zaanse inwoners, forenzen en bezoekers.”

Meer groen, minder geluid en aantrekkelijke en veilig bereikbare stationsgebieden 

In de 2e helft van 2021 volgt meer informatie over de planning. Olthof: “Eén van de eerste dingen die we gaan doen, is het plaatsen van geluidwerende vangrails en het planten van meer bomen en groen langs de provinciale weg N203. Dat is uiterlijk 2022 klaar.”

De omgeving hecht ook veel waarde aan verbetering van de stationsgebieden van station Wormerveer en Krommenie/Assendelft. Daarbij gaat het naast het aantrekkelijker maken van die gebieden ook om maatregelen die de sociale veiligheid verbeteren. De provincie investeert daar onder andere in betere verlichting. Voor de fietsers in Krommenie en Assendelft komen er veiligere oversteekmogelijkheden en worden de fietspaden naar Uitgeest verbeterd. Bekijk een compleet overzicht van de maatregelen

Project Verbinding A8-A9

De N203 is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9. 50% van het huidige verkeer op de Provincialeweg N203 tussen Krommenie en Uitgeest is namelijk op weg van de A8 naar de A9 en omgekeerd. Om het verkeer een andere route aan te bieden, doet de provincie Noord-Holland samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. 

Lees meer informatie over het project op www.VerbindingA8-A9.nl.