Provincie ondertekent City Deal Circulair & Conceptueel bouwen

(24 maart 2021)

Samen met een grote groep medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen gaat provincie Noord-Holland aan de slag om de bouwsector een substantiële bijdrage te laten leveren aan het bereiken van een circulaire economie.

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Daarnaast moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn gedaald ten opzichte van 1990. 

Huizen in aanbouw

Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gebouwd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Deze 2 opgaven kunnen elkaar versterken als ze in samenhang worden opgepakt. Daarvoor ondertekent de provincie 8 april de City Deal Circulair & Conceptueel bouwen. Dit gebeurt tijdens een speciaal bijtekenmoment op het online festival Innovatie-Expo 2021. 

Win-win situatie

De City Deal Circulair & Conceptueel bouwen is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en werd in december 2020 voor het eerst ondertekend door 40 partijen.

Doordat de bouwsector 40% van alle grondstoffen verbruikt en 40% van de nationale CO2-uitstoot veroorzaakt, is door slim circulair en conceptueel bouwen duurzaamheidswinst te behalen. Dit hoeft niet ten koste te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. De City Deal wil laten zien dat het bouwtempo omhoog kan, terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden. 

Gedeputeerde Zita Pels: “Deze City Deal sluit naadloos aan bij de belangrijke opgave die we als provincie hebben om de woningbouw te versnellen en dit op een duurzame manier te doen. Andersom wordt de overgang naar een circulaire economie versneld. Het is een win-win die met deze deal echt handen en voeten moet gaat krijgen”

3 aandachtspunten

De deal kent 3 aandachtspunten. 

  • Conceptueel bouwen kijkt naar de verschillende manieren waarop gebouwd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan bouwsystemen die demontabel en aanpasbaar zijn en snel gerealiseerd kunnen worden. 
  • Biobased bouwen kijkt naar het toepassen van biobased materialen als hout of hergebruik van vrijgekomen bouwmaterialen. 
  • Daarnaast wordt in de deal gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. 

Zita Pels: "Door de innovatieve oplossingen van deze manier van bouwen blijven de materialen en grondstoffen behouden voor hergebruik. De nieuwe waarderingsmethoden kunnen daardoor tonen dat het niet meer alleen gaat om de ‘eerste’ investering. Ze kijken ook naar de toekomst en naar de restwaarde van de materialen die door deze manier van bouwen hoog blijft.”

Actieagenda Circulaire Economie

Het tekenen van de City Deal is een van de acties die voortkomt uit de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie van de provincie Noord-Holland. De komende jaren geeft de provincie uitwerking aan de City Deal door onder andere de lessen die uit de deal komen met de verschillende steden in de regio te delen en ondersteuning aan te bieden. Ook verkent de provincie waar kringlopen gesloten kunnen worden van vrijgekomen bouwmaterialen en onderzoekt zij de productie van biobased bouwmaterialen in de provincie.