Rioleringswerkzaamheden langs de Burgemeester Kasteleinweg

(16 maart 2021)

Langs de Burgemeester Kasteleinweg, tussen het Shell tankstation en de JC Mensinglaan in de gemeente Aalsmeer, wordt de riolering aangepast. De werkzaamheden hiervoor starten op 22 maart en duren tot en met half april 2021. Het fietsverkeer wordt deels om de werkzaamheden heen geleid.

Op 22 maart start de aannemer met de rioleringswerkzaamheden. Om het werk veilig uit te voeren, wordt het fietspad achter het Shell tankstation afgesloten. Ook kan er in de periode van 25 maart tot en met 14 april geen gebruik gemaakt worden van de parkeervakken bij de Anthony Godinweg. De parkeervakken worden tijdelijk gebruikt om machines die nodig zijn voor het werk op te stellen.
 
Tijdens de afsluiting van het fietspad achter het Shell tankstation worden fietsers in deze periode omgeleid via de Oosteinderweg en de Verlengde Lijnbaan. Via de Dorpsstraat komen de omgeleide fietsers weer uit op het fietspad langs de Burgemeester Kasteleinweg. 

Vaarverkeer

Een deel van het werk wordt in en langs de kant van de vaarweg langs de Oostereinderweg uitgevoerd. De vaarweg blijft toegankelijk voor vaarverkeer, maar boten moeten er wel rekening mee houden dat de vaarweg minder breed is en dat er niet bij het Shell tankstation aangemeerd kan worden. De vaarduiker onder de Oosteinderweg door blijft wel open.

Geluids- en trillinghinder

Op de locatie waar gewerkt wordt, staat een boorstelling opgesteld. De motoren van de boorstelling geven mogelijk geluidsoverlast. Van de boorwerkzaamheden zelf wordt naar verwachting weinig hinder ondervonden. Er wordt gewerkt op doordeweekse dagen van 07.00 tot uiterlijk 18.00 uur.

Rioleringswerkzaamheden

Voor de rioleringswerkzaamheden wordt een persleiding aangelegd. Een persleiding is een leiding onder de grond waarin rioolwater onder hoge snelheid wordt vervoerd. Deze persleiding bestaat uit een aantal losse buizen die, voordat ze de grond in gaan, aan elkaar worden gelast. Vervolgens worden de buizen in een lange ketting in het water klaargelegd. Waarna de buizen in de grond worden geboord.

rioleringswerkzaamheden

 

Het project HOVASZ

De nieuwe fietsonderdoorgang is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is een onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.
Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.