Voortgang inspraak Schil Naardermeer

(11 maart 2021)

Een groot project als de Schil Naardermeer vraagt flink wat voorbereiding. Bij zowel het waterschap als de provincie is een aantal tussenstappen nodig voor de uiteindelijke vaststelling van de plannen.

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de Nota van Beantwoording. Daarin staan de reacties op de zienswijzen die zijn ingediend op het Watergebiedsplan (WGP) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). 

Het WGP en het PIP worden samen met deze nota ter vaststelling aangeboden aan respectievelijk het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland. De nota wordt naar verwachting in september vastgesteld. De definitieve plannen worden daarna opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Op de pagina planning treft u het hele proces in detail aan. 
 

Uitgelicht