Werkzaamheden fietspad Amstelslag

(19 maart 2021)

De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 in Ouderkerk aan de Amstel.

Vanaf half maart 2021 vinden er werkzaamheden plaats ter hoogte van het bestaande fietspad op de Amstelslag. Fietsers worden tijdelijk via de autoweg om de werkzaamheden geleid. 

Aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk (BOK) is op meerdere locaties bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brug over de Amstel. Begin maart is het parkeerterrein van Oranjestaete verplaatst zodat daar voorbelasting kon worden aangebracht. Half maart is gestart met werkzaamheden aan het bestaande fietspad op de Amstelslag. 

Fietsers tijdelijk op de weg

De fietsers worden tijdelijk geleid via de autoweg en vlak voor de kruising met de Oranjebaan (N522) weer teruggeleid naar de fietsoversteek. Het toekomstige fietspad ligt iets meer naar het noorden. Daarvoor wordt de sloot op Amstelslag bij het trafohuisje tot de kruising gedempt. Tussen het huisje en de Oranjebaan wordt eind maart een voorbelasting aangebracht, zodat de grond zich kan zetten. 

fietspad amstelslag

Brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer richting Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Meer informatie staat op deze pagina. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl