3 juni informatiebijeenkomst kruisingen Kanaalweg (N248)

(19 mei 2021)

De provincie roept inwoners op om mee te denken over maatregelen die de veiligheid op de kruisingen van de Kanaalweg (N248) met de Wadweg en de Waardpolderhoofdweg kunnen verbeteren.

Ingenieursbureau Arcadis en provincie lichten op 3 juni 2021 in een online bewonersbijeenkomst toe hoe zij het willen aanpakken. 

De provincie wil graag van de omgeving horen hoe zij aankijkt tegen de verkeerssituatie op de kruisingen en deze lokale kennis gebruiken. Op donderdag 3 juni is er van 20.00-21.30 een online bewonersbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden deelnemers geïnformeerd over de aanpak van het project. Daarna worden de 2 kruisingen apart bekeken met een kleinere groep bestaande uit omwonenden, verkeerskundigen van de gemeenten, politie en andere belanghebbenden.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Ik ben heel benieuwd naar de ervaringen van de mensen die hier elke dag rijden en fietsen.”

Kruising Wadweg

De kruising N248-Wadweg bij Schagen is onderdeel van een fietsroute waar veel scholieren gebruik van maken. Fietsers ervaren het oversteken van de N-weg als lastig vanwege de hoge snelheid van auto’s en de beperkte ruimte voor fietsers op het oversteek-‘eiland’. Om automobilisten te attenderen op de oversteeklocatie heeft de provincie in december 2020 borden geplaatst en is belijning aangebracht.

Kruising Waardpolderhoofdweg

Ook de verkeersveiligheid van kruising N248-Waardpolderhoofdweg bij Kolhorn wordt onderzocht. Automobilisten die vanaf de Waardpolderhoofdweg de N248 op willen, hebben slechter zicht op het verkeer op de N-weg sinds de komst van nieuwbouw vlakbij het kruispunt.

Voor beide kruisingen geldt dat ze aan alle (veiligheids)richtlijnen voldoen die aan een dergelijke kruising worden gesteld. De provincie onderzoekt nu of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Aanmelden bewonersbijeenkomst

Op donderdag 3 juni is van 20.00-21.30 een online bewonersbijeenkomst. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dat kan via een online aanmeldformulier

Tijdens de bijeenkomst worden deelnemers geïnformeerd over de aanpak van het project. Ook wordt ingegaan op de planning en hoe (ouders van) scholieren, omwonenden en andere geïnteresseerden worden betrokken. Deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst aangeven wat zij belangrijk vinden en voor welke onderwerpen aandacht moet zijn in het project. 

Vervolg

Tijdens het vervolg worden de 2 kruisingen apart bekeken. Arcadis brengt samen met verkeerskundigen van de gemeenten en provincie de verkeerssituatie van beide kruisingen in beeld. Met een kleine groep omwonenden, experts, verkeerskundigen van de gemeente, politie en andere belanghebbenden worden de mogelijke oplossingen verkend en uitgewerkt. 

De ideeën en aandachtspunten afkomstig uit de omgeving neemt Arcadis mee in het advies aan de provincie. Na de zomer besluit de provincie of er maatregelen moeten worden genomen en welke technisch en/of financieel haalbaar zijn. Als besloten wordt maatregelen toe te passen, worden de maatregelen die de voorkeur hebben gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst (september 2021) en daarna verder uitgewerkt. 

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op de projectpagina Verkeersveiligheid kruisingen N248. Vragen kunt u ook stellen aan projectleider Nelleke Beerman via kruisingenN248@noord-holland.nl of door te bellen met het Servicepunt 0800 - 020 06 00 (gratis). 

N248