Charlie Aptroot waarnemend burgemeester Hilversum

(12 mei 2021)

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Hilversum heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Ch.B. (Charlie) Aptroot benoemd tot waarnemend burgemeester.

Charlie Aptroot

De huidige burgemeester Pieter Broertjes is wegens ziekte en het daarop volgend herstel gedurende enige tijd niet in staat zijn functie uit te oefenen. Met deze waarneming wordt bijgedragen aan de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Hilversum en de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, alsmede aan ruimte voor herstel van burgemeester Broertjes.
 
De waarneming geldt met ingang van 19 mei 2021 tot het moment dat burgemeester Broertjes zijn werkzaamheden hervat, dan wel uiterlijk 1 september 2021.
 
Aptroot is van mei 2020 tot 17 mei 2021 waarnemend burgemeester van Voorschoten. Daarvoor was hij vanaf 2012 burgemeester van Zoetermeer. Van 2003 tot 2012 was hij Lid van de Tweede Kamer.
 
Charlie Aptroot is 70 jaar en lid van de VVD.

Charlie Aptroot