Commissarissen van de Koning dringen aan op structurele middelen voor aanpak ondermijning

(21 mei 2021)

De 12 commissarissen van de Koning vragen in een brief aan informateur Mariëtte Hamer blijvende inzet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit door het nieuwe Kabinet.

Zij benadrukken dat deze aanpak een lange adem vergt en dat een gezamenlijk en voortdurend optreden nodig is. De commissarissen doen concrete voorstellen om de in de afgelopen kabinetsperiode geïntensiveerde aanpak voort te zetten. 

Aanpak van ondermijning 

De Kring is bezorgd dat de opgerichte en goed functionerende netwerken, zoals de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC), zullen verdwijnen of niet meer functioneren wanneer de financiering terugvalt. Hierdoor zou de in de afgelopen jaren opgebouwde samenwerking teniet worden gedaan. Daarom stellen de commissarissen voor om het nationaal Ondermijningsfonds, dat vooralsnog hoofdzakelijk uit incidenteel geld heeft bestaan, structureel te maken. Daarnaast pleit de Kring voor het verbeteren van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen overheden en hun partners. Dit blijkt nu nog vaak een groot en soms het voornaamste struikelblok in de aanpak van ondermijning. Voor de aanpak van cybercrime en cyberondermijning vraagt de Kring een duurzame investering voor een landelijke regie in samenwerking met gemeenten, provincies en organisaties zodat overheden sneller op digitale ontwikkelingen kunnen inspelen.

De commissarissen zijn als rijksorgaan vertegenwoordiger van het Rijk in de 12 provincies. Zij richten zich tot het nieuwe Kabinet vanuit hun zorgplicht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in hun provincie. In de brief vragen de commissarissen van de Koning ook aandacht voor de huisvesting van statushouders, de positie van burgemeesters en spreken zij tot slot hun zorgen uit over de financiële positie van gemeenten.

Download hier de complete brief van de Kring van commissarissen (pdf, 577 kB).