Jaarverslag ARO 2020 gepubliceerd: de tiende editie

(27 mei 2021)

Het jaarverslag 2020 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) is gepubliceerd.

In het jaarverslag 2020 kijken de ARO-leden terug op het afgelopen jaar.

De commissie bestond in 2020 10 jaar. Het was tegelijkertijd een jaar van verandering. Met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 adviseert de ARO niet meer uitsluitend Gedeputeerde Staten, maar direct aan de partijen die om advies vragen. 

Een andere wijziging, die per december 2020 is ingegaan, is het voorzitterschap van de ARO. Tot december was de voorzitter een ambtenaar van de provincie; met ingang van december heeft de ARO een externe voorzitter: Han ter Heegde, burgemeester van gemeente Gooise Meren.

ARO jaarverslag 2020

Onafhankelijke deskundigen

De ARO adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouwontwikkelingen aan de rand van een dorp op stad, recreatieterreinen langs de kust of een hotel met een opvallende toren.  De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een brede kennis op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. 

Met de aanstelling van 2 nieuwe leden is daar in 2020 ook extra kennis op het gebied van biodiversiteit en circulaire landbouw aan toegevoegd. Plannen worden in de regel in een vroeg planstadium aan de ARO voorgelegd, waardoor de commissie daadwerkelijk kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering ervan.