Meedenken over verbreding Nieuwe Bennebroekerweg Hoofddorp

(19 mei 2021)

De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer gaan de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 (Drie Merenweg) verbreden.

Daarvoor is een zogenoemde ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) opgesteld. In deze notitie staat wat de samenwerkende partijen gaan onderzoeken om tot oplossingen te komen voor de weg en de omgeving. De partijen vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken en reageren. Daarom wordt op 3 juni 2021 een informatieve digitale bijeenkomst georganiseerd en kan men tot 30 juni reageren op de NRD.   

Nieuwe Bennebroekerweg: hoe zit het ook alweer

Om Hoofddorp Zuid, Nieuw-Vennep Noord en de te ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, is het nodig om de Nieuwe Bennebroekerweg te verbreden. Daarvoor tekenden Jeroen Olthof gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland en Marja Ruigrok wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, op 12 maart een samenwerkingsovereenkomst. Het tekenen van deze overeenkomst vormde het startschot voor de verkenning- en planstudiefase. Onderdeel van deze fase is het doorlopen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) -procedure. De NRD vormt de start van deze procedure. 

Marja Ruigrok en Jeroen Olthof
Wethouder Marja Ruigrok en gedeputeerde Jeroen Olthof 

Bewoners worden nauw betrokken bij het project

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor de bijeenkomst van 3 juni. Dat kan door een e-mail te sturen naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl. Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen ideeën en aandachtspunten meegeven. 

Reageren op de notitie kan tot 30 juni. De notitie ligt ter inzage op www.officielebekendmakingen.nleen reactie op de notitie kan ook gestuurd worden naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl.

Procedure en vervolg

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een reactie. Alle zienswijzen en reacties worden verzameld in het document ‘Nota van Beantwoording’. Naar aanleiding van de inspraak kan de NRD worden aangepast. Aansluitend wordt de “Nota van Beantwoording’ gepubliceerd op de website van de gemeente Haarlemmermeer. Daarna volgt de uitwerking en de bestemmingsplanprocedure. Ook dan is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Aansluitend wordt door de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld en volgen realisatie en bouw.

Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt verwacht dat de weg 2028-2030 in gebruik kan worden genomen.