Ondertekenen referendumverzoek kan nu met DigiD

(19 mei 2021)

Inwoners kunnen vanaf nu digitaal handtekeningen verzamelen voor een correctief raadgevend referendum in Noord-Holland.

Omdat het webformulier via DigiD mag worden ondertekend, wordt het gemakkelijker om de benodigde ondersteuningsverklaringen van een referendumverzoek op te halen. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft Provinciale Staten (PS) vandaag per brief over het besluit geïnformeerd. 

Ondertekening via DigiD voldoet aan de vereisten van toezicht, controleerbaarheid en betrouwbaarheid. De digitale voorziening scheelt veel tijd en papierwerk bij het controleren van de handtekeningen.

Melden bij Statengriffie

Een inwoner die een referendum wil organiseren, moet zich altijd eerst bij de Statengriffie melden met dit voornemen. Na deze melding zorgt de Statengriffie dat het webformulier voor het verzamelen van handtekeningen zo snel mogelijk online staat vanaf de dag dat de PS-vergadering is gepubliceerd. De eerste stap voor een referendumverzoek is de zogenaamde kennisgeving die door minimaal 500 kiesgerechtigden uit Noord-Holland moet zijn ondersteund en uiterlijk 3 werkdagen voor de PS-vergadering moet zijn ingediend. 

Tijdens een vergadering waarin de kennisgeving op de agenda staat, beslissen PS vervolgens of over het bewuste besluit een referendum kan worden gehouden. Ook controleren ze of de kennisgeving correct is. Een referendum mag gaan over allerlei onderwerpen, maar dit kunnen alleen besluiten zijn van PS.

In de Referendumverordening Noord-Holland 2018 staat waaraan een referendumverzoek precies moet voldoen.

Succesvol referendumverzoek

De provincie Noord-Holland biedt inwoners sinds 1995 de mogelijkheid van een correctief raadgevend referendum. Tot op heden leidde dat nog niet tot een referendum. Voor een succesvol referendumverzoek heeft de indiener steun nodig van minimaal 45.000 kiesgerechtigde inwoners van Noord-Holland die vanaf nu ook met DigiD kunnen ondertekenen.

Noord-Holland is de tweede provincie waar steunbetuigingen voor een referendumverzoek digitaal kunnen worden opgehaald. De provincie Limburg had in 2012 de primeur.