Provincie Noord-Holland maakt algoritmes openbaar

(14 mei 2021)

De provincie Noord-Holland wil de algoritmes die zij gebruikt openbaar gaan maken.

Ook wil zij meer 3D-visualisaties gaan inzetten, onder meer in participatietrajecten. Dat staat in de datastrategie 2021-2023 (pdf, download, 1 MB). Daarnaast wil zij samen met andere provincies een aantal datasets beschikbaar stellen voor gebruik door anderen. Respect voor privacy en veiligheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Gedeputeerde Edward Stigter: “Data is niet meer uit ons leven weg te denken. Data helpt ons om resultaten te realiseren bij de maatschappelijke opgaven waar wij voor staan, zoals het verbeteren van de biodiversiteit en de energietransitie. Dat biedt bij al onze opgaven kansen voor technologische, sociale en economische innovatie.”

Datastrategie

Kunstmatige intelligentie

De provincie zet sterk in op data en datatechnologie, met een accent op kunstmatige intelligentie. Zowel binnen als buiten natuurgebieden monitoren we de biodiversiteit. Lessen uit experimenten met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers zijn al in een aantal projecten toegepast. De monitoring van soorten zoals kleine zoogdieren, vlinders en libellen, vogels, planten, vleermuizen, amfibieën en reptielen ligt ten grondslag aan onze soortenmaatregelen.

We vinden het belangrijk dat inwoners en bedrijven niet verrast worden door uitkomsten van geautomatiseerde besluitvorming: het moet duidelijk zijn welke algoritmen wij gebruiken en welke keuzes hierin zijn gemaakt. Een algoritmeregister moet hier inzicht in geven.

Ook maken we de maatschappelijke en economische potentie van open data inzichtelijk door zoveel mogelijk data actief als open data aan te bieden. Daartoe richten wij ook een open data-register in, waarin iedereen kan zien over welke open data wij beschikken. Bovendien laat dit register zien waar deze data wordt aangeboden.

Ethische vraagstukken

Uiteraard gelden voor sommige risico’s zoals privacy en cybersecurity wetten en regels. Ethische vraagstukken rond data toetsen we aan bij de waarden van Tada, een coalitie van bedrijven, overheden, organisaties en inwoners. Net als onder meer bij de gemeente Amsterdam zijn daarmee voor ons open en transparante data van iedereen voor iedereen en inclusief beschikbaar. Ook de menselijke maat, zeggenschap over je eigen data en legitiem en gecontroleerd gebruik zijn voor ons onmisbare uitgangspunten.