Provincie voegt extra kwaliteit toe aan Markermeerdijken

(27 mei 2021)

Er komt 12 kilometer aan nieuwe en verbeterde fiets- en wandelpaden op en langs de Markermeerdijken. Ook worden winterverblijven voor ringslangen aangelegd. En er komen bijzondere locaties waar de historie van de dijk zichtbaar wordt.

Afbeelding van een verblijf voor ringslangen
Weergave van een winterverblijf voor ringslangen. 

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam worden de komende jaren versterkt. Voor de provincie is de versterking aanleiding om te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor is het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) ontwikkeld. Een deel van de ambities wordt gerealiseerd tijdens de uitvoering van de dijkversterking.

Wandel- en fietspaden

De aanleg en het verbeteren van de wandel- en fietspaden is een wens van de provincie, de recreatieschappen en de gemeenten in de regio. Hiermee ontstaat een doorlopende fiets- en wandelverbinding van Hoorn naar Amsterdam. De bestaande wandelpaden worden na de dijkversterking teruggebracht. De provincie wordt eigenaar van de wandel- en fietspaden en neemt het beheer en onderhoud op zich.

De Markermeerdijk is een monument. Voor de dijkversterking is onder andere een monumentvergunning nodig. Dit is vastgelegd in het projectplan Waterwet (PPW). In deze vergunning is opgenomen dat er door het maken van dijkplaatsen gecompenseerd wordt voor ingrepen aan de historische dijk.

Dijkplaatsen zijn bijzondere locaties langs de dijk waar bezoekers de historie van de dijk kunnen beleven. Over een aantal dijkplaatsen vindt nog overleg plaats met bewoners. 

Om de ringslangpopulatie tussen Hoorn en Amsterdam te stimuleren, worden er tijdens de versterking in totaal 27 winterverblijven gemaakt. Er waren al 23 gepland door de Alliantie Markermeerdijken maar de provincie wil een extra impuls geven door nog 4 extra verblijven te gaan realiseren.

De provincie en de Alliantie sluiten een overeenkomst voor deze extra werkzaamheden. Deze overeenkomst is onderdeel van het Ambitieprogramma (APRK).