Provincie voegt extra kwaliteit toe aan Markermeerdijken

(27 mei 2021)

Er komt 12 kilometer aan nieuwe en verbeterde fiets- en wandelpaden op en langs de Markermeerdijken. Ook worden 4 extra winterverblijven voor ringslangen aangelegd en komen er dijkplaatsen, waar de historie van de dijk zichtbaar wordt.

Afbeelding van een verblijf voor ringslangen
Weergave van een winterverblijf voor ringslangen. 

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam worden versterkt. Voor de provincie is dat de aanleiding om ook te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor is het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) ontwikkeld. Een deel van de ambities wordt gerealiseerd tijdens de uitvoering van de dijkversterking.

Wandel- en fietspaden

De aanleg en het verbeteren van de wandel- en fietspaden is een wens van de provincie, de recreatieschappen en de gemeenten in de regio. Hiermee ontstaat een doorlopende fiets- en wandelverbinding van Hoorn naar Amsterdam. De bestaande wandelpaden worden na de dijkversterking, teruggebracht door het hoogheemraadschap. De provincie wordt eigenaar van de wandel- en fietspaden en neemt het beheer en onderhoud op zich.

Dijkplaatsen zijn bijzondere locaties langs de dijk waar bezoekers de historie van de dijk kunnen beleven. Over een aantal dijkplaatsen vindt nog overleg plaats met bewoners. De provincie en de Alliantie financieren de dijkplaatsen. 

De provincie heeft verder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 4 extra ringslangwinterverblijven ingekocht. Dit heeft een positieve invloed op de populatie ringslangen tussen Hoorn en Amsterdam. Het hoogheemraadschap legt de verblijven aan. In totaal komen er meer dan 10 ringslangwinterverblijven langs de Markermeerdijken.

De provincie en het HHNK sluiten een overeenkomst voor deze extra werkzaamheden. Deze overeenkomst is onderdeel van het Ambitieprogramma (APRK) en het Projectplan Waterwet Markermeerdijken. 

Na ondertekening van de overeenkomst geeft HHNK de Alliantie Markermeerdijken de opdracht om de werkzaamheden definitief uit te voeren.